JHNY-vieraskynä: Anu Tirkkonen 21.11.2022

Hankinnoilla työllistäminen lisää vastuullisuutta ja työllisyyttä

Kuluvan hallituskauden aikana on kiinnitetty entistä enemmän huomiota julkisten hankintojen vaikuttavuuteen ja vastuullisuuteen. Pidänkin tärkeänä, että julkisilta hankinnoilta odotetaan enemmän vaikuttavuutta kuin vain palvelun tai tuotteen halvinta hintaa. Sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys ovat yhä useammin vaatimuksina julkisissa hankinnoissa.

Yksi sosiaalisen kestävyyden keinoista on hyödyntää työllistämisehtoa julkisissa hankinnoissa.

Työllistämisehdolla edistetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä

Työllistämisehto tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että julkinen hankkija lisää tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen työllistämistä koskevan ehdon.

Työllistämisehdolla edistetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Heikossa työmarkkina-asemassa ovat esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät.

Työllistämisehtoa voi käyttää erilaisissa hankinnoissa ja hankintamenettelyissä.

Kartoitin kunnilta syyskuussa 2022 kyselyllä, millaista tukea kunnat tarvitsisivat työllistämisehdon käyttöönotossa ja työllistämisehdon vakiinnuttamisessa.

Vastauksissa nousi muutama asiaa yli muiden:

  1. Hankinta-ammattilaiset kaipasivat apua työllistämisehdon muotoiluun, ehdon seurantaan ja raportointiin.
  1. Esille nousi myös tarve kuulla muiden toimijoiden kokemuksia ja oppeja.

Saamieni vastauksien perusteella voin ilokseni sanoa, että jo noin 30 suomalaista kuntaa käyttää työllistämisehtoa tällä hetkellä. Lisäksi yli 20 kuntaa on ottamassa ehdon käyttöönsä vuonna 2023 tai myöhemmin.

Toivottavasti teidänkin hankintayksikkönne on näissä luvuissa mukana, sillä hankinnoilla työllistäminen kannattaa.

Voimaa verkostosta

Olemme onneksi voineet vastata näihin kuntia puhututtaviin kysymyksiin Kuntaliitto-vetoisessa verkostossamme, joka on osa työ- ja elinkeinoministeriön hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmaa. Yhteistyöverkostomme osallistujamäärä on hiljalleen noussut, ja tällä hetkellä siihen kuuluu jo yli 250 henkilöä eri organisaatioista.

Yhteistyöverkostokokouksien (Teams) asiantuntijapuheenvuorot ovat pohjustaneet aihetta laajasti. Olemme kuulleet erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä muun muassa hankinnoilla työllistämisestä ja työlainsäädännöstä, usein kysytetyistä kysymyksistä hankinnoilla työllistämisessä sekä mitä hankintalaki sanoo työllistämisehdon käytöstä. Yhteistyöverkostossa eri kokoisten kuntien hankinta-ammattilaiset ovat siis nostaneet esiin monipuolisia tapojaan käyttää työllistämisehtoja. Tämän lisäksi olemme kuulleet myös yrittäjien puheenvuoroja.

Yhteistyöverkostossa käymmekin vilkasta vuoropuhelua ja osallistujat verkostoituvat keskenään. – Tule mukaan!

Monta tapaa hyödyntää työllistämisehtoa 

Työllistämisehto mielletään usein vaikeaksi, mutta työssäni olen halunnut korostaa, että työllistämisehdon muotoilu ei ole oikeasti niin monimutkaista. Ei ole olemassa vain yhtä tapaa muotoilla työllistämisehto vaan jokainen hankintayksikkö voi valita itselleen parhaimman mallin.

Osa kunnista käyttää työllisyysehdossaan niin sanottua prosenttimallia, eli esimerkiksi kolme prosenttia hankinnan arvosta tulee käyttää pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Kun taas osa kunnista muotoilee ehdon esimerkiksi siten, että palveluntuottaja sitoutuu osana sopimusta työllistämään määräaikaisen sopimuskauden aikana esimerkiksi kaksi työllistettävää kohderyhmään kuuluvaa työtöntä työnhakijaa vähintään kahdeksan kuukautta kestävään työsuhteeseen (vähintään 20 h/viikko).

Hankinnoilla työllistäminen on siis yksi varteenotettava keino löytää uusia työmahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta.

Jotta työllistämisehdon käyttö laajenisi ja vakiintuisi osaksi hankintojen sosiaalista kestävyyttä – ja yhdeksi työllisyyttä edistäväksi työkaluksi –, valmistelemme avuksi sähköistä opasta. Oppaan on tarkoitus valmistua alkuvuonna 2023.

Anu Tirkkonen on Hankinnoilla työllistämisen vauhditushankkeen projektipäällikkö Kuntaliitossa

Aiheesta lisää

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.