JHNY-vieraskynä: Hankintapäällikkö Aapo Korte 24.9.2020

Mitä sitä viestimään… Onhan meillä HILMA!

Aapo Korte

Ei, tämä ei tarkoita, että HILMA olisi ilmoituskanavana huono, päinvastoin. Tämä tarkoittaa, että julkisten hankintojen viestintää ei voi jättää vain yhden kanavan varaan. Onnistunutta tarjouskilpailua ei ole ilman onnistunutta viestintää – viestinnän merkitys korostuu myös puhuttaessa hankintojen avoimuudesta.

Yksi keskeinen osa Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen kehittämistä on hankintoihin liittyvän viestinnän kehittäminen. Kun siihen lisää kirjoittamista rakastavan hankintapäällikön, niin viestittyä tulee. Lisäksi kaupunkimme viestintäyksiköstä saa aina asiantuntevaa apua, eikä sovi unohtaa toimialojen osuutta hankintojen viestinnässä. Sisäisessä viestinnässä hankintatoimen ohjausryhmämme on erinomainen kanava.

Hankinnat ja Hämeenlinna – väylä hyviin hankintoihin

Aloittaessani Hämeenlinnassa tammikuussa 2018 ensimmäisiä aikaansaannoksiani oli Hankinnat ja Hämeenlinna -blogin perustaminen. Noin 200 tekstiä ja yli 17 000 näyttökertaa kertovat, että kyseinen viestintäkanava on tullut tarpeeseen. Blogimme on suunnattu erityisesti paikallisille yrityksille ja pääpaino on tulevissa hankinnoissa. Viestinnän lisäksi korostan aina hankintojen valmistelun ja vuoropuhelun tärkeyttä ja juuri siihen blogi on oivallinen väline.

Blogissamme julkaisemme usein tietopyyntöjä. Saatat kysyä miksi, koska onhan meillä HILMA. Hankintojen viestinnässä tärkeää on nimenomaan monipuolisuus, joten HILMAakaan emme ole unohtaneet. Parhaimmillaan tietopyyntö on blogissamme, HILMAssa, somessa ja jopa sanomalehdessä, minkä lisäksi informoimme siitä erikseen yrittäjäjärjestöjä. Ainakaan kukaan ei voi väittää, etteikö tietoa olisi ollut saatavilla!

Viesti onnistuneesti ja positiivisesti, anna toiminnalle kasvot

On sisäistä viestintää ja on ulkoista viestintää. On erilaisia viestinnän kohderyhmiä. Meillä hankinta-asiantuntijoilla on joskus paha tapa viestiä siten, että vastapuoli ei meitä ymmärrä. Syyllistyn siihen välillä itsekin. Täytyy aina muistaa, että ESPD, EUVL, In House, jne. ovat suurimmalle osalle suomalaisista täyttä hepreaa. Viestikäämme julkisista hankinnoista ymmärrettävästi.

Viestinnän monipuolisuudessa korostuu erilaisten kanavien käyttö. Hämeenlinnassa tärkeäksi kanavaksi blogin lisäksi on muodostumassa Twitter (@AapoKorte), joka täydentää hienosti muuta viestintäämme ja jossa kaupungin hankintatoimi saa kasvot. Mutta ei kaikki tapahdu somessa, välillä on piristävää lähettää perinteisiä lehdistötiedotteita.

Paitsi monipuolisuus, viestinnässä on tärkeää myös, miten viestit. Tietopyynnöissämme usein toteamme tarvitsevamme ”avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua”. Sanomme asiat suoraan ja jopa kehumme itseämme. Me suomalaiset pidämme liian usein kynttilää vakan alla – siksi ajattelemme, ettei meillä ole mitään sanottavaa.

Julkiset hankinnat ovat äärettömän mielenkiintoisia. Miksi emme siis viestisi niistä? Monipuolisesti ja ymmärrettävästi sekä onnistuneesti ja positiivisesti!
 

Aapo Korte on Hämeenlinnan kaupungin hankintapäällikkö ja työskennellyt  julkisten hankintojen parissa yli 14 vuotta.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.