Kirjoittaja on kuntatalousasioiden johtaja Kuntaliitossa.

Twitterissä: @SKlehtonen

Kirjoittaja

Kuntatalouden kestävyyttä tavoitellaan kuntien strategioissa, sitä edellytetään valtion tulevaisuusselvityksissä ja sitä kohti pyritään tutkimusraporteissa. Kuntatalouden kestävyys nostetaan esiin myös Kuntaliiton vuoden 2022 tavoitteissa. Hyvä niin, sillä kuntatalouden kestävyys on erityisen

Kirjoittaja

Valtio rahoittaa vuosittain neljänneksen peruspalveluiden noin 27 miljardin euron kustannuksista. Rahoitus ohjataan palvelujen järjestäjille eli kaupungeille ja kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtionosuutta ei kuitenkaan jaeta saajilleen tasaisesti, vaan järjestelmä myös tasaa kuntien

Kirjoittaja

Miten kunnan kannattaisi toimia tänä vuonna sote-menojensa kanssa? Kannattaako säästää vai tuhlata? Miten kunnan talousarvio 2018 pitäisi valmistella, jotta maakuntauudistuksen laskelmat tuottaisivat parhaan lopputuloksen? Kunnista on kantautunut epätietoisuutta siinä, mikä olisi talouden

Kirjoittaja

Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2018 toukokuun 11. päivänä. Keskeiset tiedot kehyskauden kuntiin kohdistuvista muutoksista sisältyvät 28.4.2017 julkaistuun kuntatalousohjelmaan, mutta valtionhallinto ei julkaise kuntakohtaisia