Heli Hänninen

Heli Hänninen työskentelee Kuntaliitossa asiakaslähtöisen ja ihmiskeskeisen kehittämisen ja kuntien digitalisaation erityisasiantuntijana. Työkorista löytyy myös yhdenvertaisuuden edistäminen digitalisaatiossa.

Hänellä on pitkä tausta asiakaspalvelun esimies- ja kehittämistehtävissä sekä kunnan strategisten hankkeiden edistämisessä. 

Heli Hänninen
Kirjoittaja

Valtiovarainministeriö valmistelee poliittisia linjauksia kuntien uudistumisen tukeen ja samanaikaisesti Kuntaliitto pohtii omaa tukeaan tulevaisuuden kunnille. Tärkeää on nostaa esiin kaikista keskeisin hyvinvoinnin, kestävän kehityksen sekä elinvoiman kehittämisen väline eli kokemus-, asiakas- ja

Heli Hänninen
Kirjoittaja

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saavutettavuusvaatimuksineen on hädin tuskin saatu toimeenpantua, kun julkisissa organisaatioissa tehdään jo kovasti töitä tiedonhallintalain (906/2019) eteen. Ovatko avainresurssit toimeenpanon osalta asianhallinnan /arkistoinnin- vai tietohallinnon