Heli Hänninen

Kirjoittaja on Kuntaliiton erityisasiantuntija.

Heli Hänninen
Kirjoittaja

Digipalvelulaki on vakiinnuttanut paikkansa kuntien sääntelypaketissa. Valtiovarainministeriön vuodenvaihteessa 2021-2022 tekemä kysely digipalvelulain toimeenpanosta toi kuitenkin esiin, että laki mielletään ennen kaikkea saavutettavuuslaiksi. Saavutettavuuden suhteen on kunnissakin tehty

Heli Hänninen
Kirjoittaja

Valtiovarainministeriö valmistelee poliittisia linjauksia kuntien uudistumisen tukeen ja samanaikaisesti Kuntaliitto pohtii omaa tukeaan tulevaisuuden kunnille. Tärkeää on nostaa esiin kaikista keskeisin hyvinvoinnin, kestävän kehityksen sekä elinvoiman kehittämisen väline eli kokemus-, asiakas- ja

Heli Hänninen
Kirjoittaja

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saavutettavuusvaatimuksineen on hädin tuskin saatu toimeenpantua, kun julkisissa organisaatioissa tehdään jo kovasti töitä tiedonhallintalain (906/2019) eteen. Ovatko avainresurssit toimeenpanon osalta asianhallinnan /arkistoinnin- vai tietohallinnon