Liikennepalvelulaki tulee voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2018

Busseja pysäkillä.

Laki liikenteen palveluista tulee voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2018. Lain suurimmat muutokset koskevat

  • taksiliikennettä
  • lupakäytäntöjä
  • liikennepalveluiden digitalisointia.

Lain myötä taksijärjestelmä muuttuu olennaisesti. Taksien lupakiintiöstä luovutaan, ja nykymuotoinen asemapaikkasääntely poistuu. Lisäksi taksien enimmäishinnasta luovutaan. Autokohtainen taksilupa muutetaan toimijakohtaiseksi taksiliikenneluvaksi ja sen saamisen edellytyksiä kevennetään.

Henkilöliikenteessä poistetaan joukkoliikenteen harjoittajia koskenut vaatimus erillisestä reitti- tai kutsuliikenneluvasta. Viranomaiset voivat edelleen järjestää liikennepalveluita palvelusopimusasetuksen mukaisesti.

Kaikkien liikennemuotojen tiedot kerätään yhteiseen rajapintaan. Matka- ja aikataulutiedot avataan suoraan teknisten rajapintojen kautta. Henkilöliikenteen liikkumispalvelujen tarjoajien on jatkossa huolehdittava siitä, että palvelua koskevat olennaiset ajantasaiset tiedot ovat saatavilla rajapinnasta.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö julkaisee kesäkuun lopussa podcastin liikennepalvelulain vaikutuksista henkilökuljetusten hankintoihin.

Lisää aiheesta