Toimialakohtaisia ohjeita

ICT

ICT-hankinnat eroavat muista hankinnoista usein suuren kokonsa, monimutkaisuuden ja arvonsa vuoksi. Täten ICT-palvelujen ja -tuotteiden kilpailuttaminen vaatii erityisosaamista ja -ymmärrystä onnistuneen hankinnan saavuttamiseksi.

ICT-hankinnoissa korostuvat hankinnan suunnitteluvaihe sekä sopimuksen räätälöinti vastaamaan hankinnan kohdetta.

ICT-hankintojen julkaisuja, ohjeita ja verkostoja

Hankinta-Suomi

Muut