Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Kukapa olisi uskonut, että olisimme tässä tilanteessa vielä tänäkin keväänä - vuosi ensimmäisten koronaviikkojen jälkeen. Kun teimme Kuntaliitossa vuosi sitten vapun alla kunnille korona-ajan haasteita kartoittaneen kyselyn, pohdimme alkaako koronan jälkihoitovaihe kunnissa puolen vuoden vaiko vasta

Kuntapäättäjätutkimuksen mukaan kaavoitus, asuntopolitiikka ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa ovat tärkeimpiä kunnan elinvoiman edistämisen keinoja. Kysymys on toimivan ja vetovoimaisen yhdyskunnan suunnittelusta ja toteutuksesta asukkaita ja yrityksiä varten. Kysymys on myös prosessista

Kirjoittaja

Maakuntavero kuuluu sarjaan asioita, joista on paljon mielipiteitä ja jotka aiheuttavat suuriakin tunteita, mutta joista on verraten vähän järjenkäytön edellyttämää tutkittua tietoa tai kokemuksia. Esimerkiksi kysymykset mahdollisen maakuntaveron veropohjasta, suuruudesta, tasauksesta tai ylipäänsä

Kirjoittaja

Huhtikuun kuntavaaleissa ratkaistaan, ketkä ovat rakentamassa elinvoimaa, asukkaiden terveyttä ja turvallisuutta sekä hillitsemässä kustannusten kasvua kunnissa sekä kuntaa laajemmalla alueella eli kuntayhtymien valtuustoissa. Myös kuntayhtymien työllisyysvaikutukset ovat alueellisesti ja

Kirjoittaja

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2020 tilinpäätösarviot yllättivät vahvuudellaan, vaikka hyviin kuntatalouden lukemiin oli varauduttu jo viime vuoden loppupuolella. Kuntien tulos kasvoi Tilastokeskuksen helmikuisen tiedotteen mukaan lähes kahdella miljardilla eurolla ja kuntayhtymien tilikauden tulos

Kirjoittaja

Kolmatta kertaa kokeillaan. Tai voi olla, että kokeiluja on tehty sitäkin useammin, muistini ei yllä kovin pitkälle. Onkin paikallaan kysyä, että taasko kokeillaan? Kokeilukulttuuri on mielestäni hyvä asia. On hyödyllistä selvittää jotain ennen kuin tehdään pysyvämpiä ratkaisuja. Ymmärrän

Kunta monialaisena paikallistoimijana omaa vahvan vaikutusmahdollisuuden myös paikkakunnan elinvoiman rakentumiseen ja sen vahvistamiseen. Kyse ei ole vain elinkeinopolitiikan tehtäväkentästä, vaan elinvoimavaikutuksia syntyy myös muilla toimialoilla esimerkiksi kaavoituksessa, sivistystoimessa

Kirjoittaja

Kuntien tehtävänä on tarjota asukkailleen toimiva yhdyskunta, hyvä elinympäristö ja sujuva arki. Ohjaamalla maankäyttöä ja rakentamista entistä ekologisempaan suuntaan voimme vaikuttaa kykyymme hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen. Ympäristömme laatu paranee ja elinkeinoelämälle avautuu uusia

Kirjoittaja

Kuntavaaleissa valitaan päättäjiä paitsi kuntaan, niin myös maakuntiin. Maakuntavaltuuston jäsenet ovat alueensa kunnanvaltuustojen edustajia. Maakuntastrategia tai maakuntaohjelma on tärkein maakunnan poliittista tahtotilaa kuvaava dokumentti, mutta ilmastotavoitteita viedään eteenpäin

Meistä moni on miettinyt jossakin vaiheessa elintapojensa muuttamista. Tiedämme, että se vaatii paljon ja muutos voi olla usein jopa pelottava. Myös elämäntapojemme muuttaminen kestävään suuntaan voi mietityttää. Elämäntaparemontti kestävään suuntaan edellyttää paljon muutoksia muun muassa

Kirjoittaja

Kuntien rooli kansalaisia ja elinkeinoelämää palvelevan välttämättömän infran - kuten liikenneväylien, energia-, vesi- ja jätehuollon sekä viheralueiden - rakentamisessa sekä käyttö- ja kunnossapitotehtävissä on keskeinen. Niin ikään kuntien palvelutuotannossaan tarvitsemien toimitilojen

Kirjoittaja

Suhteella 58/42 on lukiokoulutuksessa voitu kuvata monia asioita vuosien ajan. Valtaosin kyse on ollut sattumasta, mutta tuo jakosuhde on ollut hyvä nyrkkisääntö monessa asiassa. Se on kuvannut hyvin erilaisia asioita: hakeutumista lukiokoulutukseen, opiskelijoiden sukupuolijakoa, matematiikan

Asukkaat arvostavat hyvää asuinympäristöä ja luonnonläheisyyttä yhä enemmän. Säästeliäs luonnonvarojen käyttö ja vastuullinen energiapolitiikka voivat lisätä kunnan vetovoimaa ja elinvoimaa. Yhä useammat kaupungit pyrkivät näyttäytymään ympäristökaupunkeina ja ovat saavuttaneet siinä myös

Kirjoittaja

Kaiken takana on kunta, todetaan Kuntaliiton kuntavaalisloganissa. Näin se on myös koulutuksen osalta ja koulutus on vahvasti kuntien käsissä. Kuntien tehtävänä on järjestää varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta. Toisen asteen koulutuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä, mutta

Ulla Karvo
Kirjoittaja

Toimintamme on jaksotettu usein erilaisiin ajanjaksoihin, jotka helpottavat asioiden hallintaa ja niiden hoitoa. Nyt olemme uuden vuoden alkumetreillä ja useimmat meistä toivovat kuluvasta vuodesta mennyttä parempaa. Tulevasta emme tiedä, mutta menneestä voisimme ottaa opiksemme. Euroopan unionin

Vuosi sitten käynnistyi Kuntaliiton yhdessä kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa toteuttama Koulutus palveluna -verkostoprojekti (KOPA), jossa etsitään uudenlaisia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistamiseksi. Projektin lähtökohta on tarve uusille ja joustaville

Kirjoittaja

Valtio rahoittaa vuosittain neljänneksen peruspalveluiden noin 27 miljardin euron kustannuksista. Rahoitus ohjataan palvelujen järjestäjille eli kaupungeille ja kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtionosuutta ei kuitenkaan jaeta saajilleen tasaisesti, vaan järjestelmä myös tasaa kuntien