EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2024

Hankintalain EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2024 alkaen. Komissio päivittää kynnysarvoja kahden vuoden välein Euroopan komission delegoiduilla asetuksilla.

EU-kynnysarvoihin tehtävät muutokset johtuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) GPA-sopimuksesta (Government Procurement Agreement). Komissio tarkistaa EU-kynnysarvot vastaamaan GPA-sopimusta kerran kahdessa vuodessa.

Uusia EU-kynnysarvoja sovelletaan vuoden 2024 alusta

Uudet EU-kynnysarvot päivitetään verkkosivuillemme vuoden 2024 alussa. Kaikki kynnysarvot ovat arvonlisäverottomia summia johtuen hankintojen ennakoitua arvoa koskevista säännöksistä.

Kansallisiin kynnysarvoihin päivityksellä ei ole vaikutusta.

EU-kynnysarvot nousevat

Komissio on nostanut sovellettavia kynnysarvoja. Tavaroiden ja palveluiden kynnysarvo nousee valtion keskushallintaviranomaisilla 140 000 eurosta 143 000 euroon. Muiden hankintaviranomaisten, esimerkiksi kunnat ja hyvinvointialueet, kynnysarvo nousee 215 000 eurosta 221 000 euroon.

Rakennusurakoiden ja käyttöoikeussopimusten kynnysarvot nousevat 5 382 000 eurosta 5 538 000 euroon.

Kynnysarvot nousevat myös erityisaloilla

Erityisalojen hankintalain soveltamisalassa olevien tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo nousee 431 000 eurosta 443 000 euroon.

Myös erityisaloilla rakennusurakoiden sekä käyttöoikeussopimusten kynnysarvot nousevat 5 382 000 eurosta 5 538 000 euroon.

 

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Euroopan komission delegoidut asetukset