EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2022

Hankintalain EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2022 alkaen. Komissio päivittää kynnysarvoja kahden vuoden välein Euroopan komission delegoiduilla asetuksilla.

EU-kynnysarvoihin tehtävät muutokset johtuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) GPA-sopimuksesta (Government Procurement Agreement). Komissio tarkistaa EU-kynnysarvot vastaamaan GPA-sopimusta kerran kahdessa vuodessa.

Uusia EU-kynnysarvoja sovelletaan vuoden 2022 alusta

Uudet EU-kynnysarvot päivitetään verkkosivuillemme vuoden 2022 alussa. Kaikki kynnysarvot ovat arvonlisäverottomia summia johtuen hankintojen ennakoitua arvoa koskevista säännöksistä.

Kansallisiin kynnysarvoihin päivityksellä ei ole vaikutusta.

EU-kynnysarvot nousevat maltillisesti

Komissio on nostanut sovellettavia kynnysarvoja maltillisesti. Esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden kynnysarvo nousee valtion keskushallintaviranomaisilla 139 000 eurosta 140 000 euroon. Muiden hankintaviranomaisten, esimerkiksi kunnat ja seurakunnat, kynnysarvo nousee 214 000 eurosta 215 000 euroon.

Rakennusurakoiden kynnysarvo nousee 5 350 000 eurosta 5 382 000 euroon.

Erityisalojen mukaiset EU-kynnysarvot nousevat

Erityisalojen hankintalain soveltamisalassa olevien tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo nousee 428 000 eurosta 431 000 euroon. Lisäksi rakennusurakoissa kynnysarvo nousee 5 350 000 eurosta 5 382 000 euroon.

Erityisalojen mukaisten käyttöoikeussopimusten (palvelut ja käyttöoikeusurakat) kynnysarvo nousee 5 350 000 eurosta 5 382 000 euroon.

 

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Euroopan komission delegoidut asetukset