Korkeatasoiset ehdokkaat

Vuoden taidokkain hankinta -palkinnot jaettu: voittajiksi Tampere ja HUS logistiikka

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palkitsi vuosien 2019–2020 taidokkaimmat julkiset hankinnat vuosiseminaarinsa yhteydessä. Tällä kertaa vuoden taidokkain hankinta -tittelin sai poikkeuksellisesti kaksi hankintaa: jaetulle ensimmäiselle sijalle yltivät HUS Logistiikan tutkimuskäsineiden hankinta ja Tampereen kaupungin IoT-järjestelmän ja ulkovalaistuksen ohjauksen hankinta.

 

Tuomaristo kiitti palkittujen hankintojen skaalautuvuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Tampereen kaupungin ja HUS Logistiikan hankinnat nähtiin edelläkävijöinä, uudenlaisten toimintatapojen luojina. Tuomariston mukaan finalisteista erottui kaksi hyvin erityyppistä, mutta silti yhteisellä nimittäjällä varustettua hankintaa, joiden välille oli vaikea saada eroa. Siksi tänä vuonna pääpalkinto päädyttiin jakamaan näille kahdelle taidokkaalle hankinnalle.

Hatunnoston arvoisen kunniamaininnan kilpailun tuomaristo päätti antaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n kvanttitietokoneen hankinnalle. Yleisön suosikkihankinnaksi valikoitui avoimen äänestyksen perusteella Tampereen kaupungin hankinta.

HUSin tutkimuskäsinehankinnassa huomio vastuullisuudessa ja sopimusseurannassa

HUS Logistiikan vuonna 2019 toteuttamassa tutkimuskäsineiden hankinnassa haluttiin luoda uusi toimintamalli vastuullisuuden huomioimiseen. HUS teki yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, ja markkinavuoropuhelu toteutettiinkin nk. pyöreän pöydän keskusteluna. Finnwatch ry auttoi suunnittelemaan hankintaa ja osallistui mm. markkinavuoropuheluun.

Hankinnan lopputuloksena HUSin valikoimassa päästiin eroon PVC:tä sisältävistä vinyylikäsineistä. Pakollisena vaatimuksena hankinnassa oli sosiaalisen vastuun auditointiraportti tuotteiden valmistuslaitoksista. Lisäksi sopimuskumppaneiden tuli hyväksyä sopimusehtona Code of Conduct- sopimusliite. Säästöjä syntyi aiempaan verrattuna, vaikka vastuullisuuskriteerit olivat tiukat.

Tuomaristo näki hankinnassa ansiokkaana erityisesti sen, että hankinnassa nivottiin yhteen sekä sosiaalinen kestävyys että ekologinen kestävyys. Kyseessä on loistokkaasti tehty ”tavanomainen” hankinta. Lisäksi hankinnan lopputuloksilla on iso vaikuttavuus jokapäiväisessä käytössä olevien käsineiden kautta.

Katso HUS Logistiikan esittelyvideo hankintojen taustasta (youtube.com)
 

Tampereella IoT-alusta ja ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä samassa paketissa

Tampereen kaupungin IoT-alustan hankinta yhdistettiin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympäristön tilannekuvasensoroinnin hankintaan. Vuosina 2019 –2020 kilpailutetun hankinnan taustalla vaikuttivat muun muassa kaupungin strateginen tavoite avata toimintaansa ja haasteitaan yrityksille ja yhteisöille uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseksi.

Markkinavuoropuhelussaan hankintayksikkö varmisti, että hankinta on järkevää toteuttaa yhtenä kokonaisuutena ns. allianssimallilla. Hankintamenettelyksi valittiin kilpailullinen neuvottelumenettely, sillä tarjoajien haluttiin esittävän erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja hankintayksikölle. Hankinnan kohde oli uudenlainen yhdistelmä, jollaista ei aikaisemmin ole hankittu. Hankinnan sisältö on herättänyt huomiota ja kiinnostusta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Tuomaristo nosti arvioinnissaan hankinnan ansioksi sen, että tässä teknisesti mielenkiintoisessa hankinnassa on hyödynnetty hienosti hankintalain keinovalikoimaa. Ansiokkaaksi nähtiin myös allianssimallin tyyppinen toteutus sekä uudenlaisen toiminnan luominen mm. ekosysteemiajattelun kautta.

Katso Tampereen kaupungin esittelyvideo hankintojen taustasta (youtube.com)
 

VTT:n hankinnassa lähdettiin rohkeasti hakemaan uutta

VTT Oy:n kvanttitietokoneen hankinnassa menettelyksi valittiin innovaatiokumppanuus, sillä kyseessä huipputeknologinen laite, joka edellyttää toimittajalta tutkimus- ja kehitystyötä. Kyseisessä hankinnassa myös hankintayksikkö itse osallistuu vahvasti hankinnan kohteen kehitystyöhön. Suomen mittakaavassa tämä on merkittävän vaikuttavuuspotentiaalin hankinta. Onnistuessaan se luo paljon uudenlaisia mahdollisuuksia.

Tuomaristo piti hankinnassa ansiokkaana erityisesti sitä, että hankintayksikkö on uskaltanut lähteä toteuttamaan uudenlaista hankintaa innovatiivisesti ja isoin panostuksin. Lisäksi tuomaristo arvosti, että hankintayksikkö on kantanut vastuunsa innovatiivisten hankintojen edistäjänä myös omassa hankinnassaan ja näin näyttänyt esimerkkiä muille hankintayksiköille.

Katso VTT:n esittelyvideo hankintojen taustasta (youtube.com)
 

Yleisön suosikkihankinnassa tiukka kilpailu

Myös tällä kertaa yleisöllä oli mahdollisuus äänestää omaa suosikkiaan Vuoden taidokkain hankinta -finalisteista. Yleisön suosikki -kategoriassa käytiin kova kilpailu voittajan kesken.

Muutaman prosentin äänierolla voittajaksi kruunattiin Tampereen kaupungin hankinta, eli Tampere nappasi tällä kertaa tuplapotin. Toiseksi äänestyksessä sijoittui neljäs finalisti, Leijona Cateringin elintarvikkeiden ja non-food tuotteiden vastuullinen hankinta.

Katso Leijona Cateringin esittelyvideo hankintojen taustasta (youtube.com)
 

Vuoden taidokkain hankinta -kilpailu järjestettiin toista kertaa. Neuvontayksikkö nostaa palkitsemisella esiin hankintayksiköiden onnistumisia sekä hyviä käytäntöjä ja täten tuo esiin hankintojen positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kilpailun tuomaristo koostui työ- ja elinkeinoministeriön, Aalto yliopiston, Oulun kaupungin sekä tarjoajapuolen edustajista. Tuomariston puheenjohtajana toimi neuvontayksikön johtava lakimies Katariina Huikko.

 

Aiheesta lisää

Tampere ja HUS logistiikka jakoivat vuoden taidokkaimman hankinnan palkinnon
Kuntaliiton tiedote 14.4.2021/p>

Oulu teki vuoden 2018 taidokkaimman julkisen hankinnan
Kuntaliiton tiedote 27.3.2019

Neuvontayksikön verkkopalvelussa:

Vuoden taidokkain hankinta -kilpailu jälleen täällä
Julkisten hankintojen neuvontayksikön uutinen 27.10.2020

Vuoden taidokkaimman hankinnan finalistit valittu
Julkisten hankintojen neuvontayksikön uutinen 26.3.2021

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista