Kilpailutukset 2019–2020

Vuoden taidokkain hankinta -kilpailu jälleen täällä

Kuvituskuvassa värillinen pensseli

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö etsii ja palkitsee jälleen vuoden taidokkaimman hankinnan. Toista kertaa järjestettävään kilpailuun voi rohkeasti ja pienellä kynnyksellä ilmoittaa ehdokkaiksi vuosina 2019 ja 2020 toteutettuja hankintoja. Neuvontayksikkö myöntää palkinnon hankintayksikölle, jonka hankinta on toteutettu erityisen taidokkaasti hankintalain mahdollistamilla keinoilla.

Valintakriteerit

Vuoden taidokkaimmaksi hankinnaksi voit ehdottaa laaja-alaisesti erilaisia hankintoja. Hankinnan valintaa ei ole sidottu tiettyyn hankintalajiin tai hankintamenettelyyn. Kilpailuun osallistumiselle on asetettu seuraavat edellytykset, joiden molempien on täytyttävä:

  1. Kyseessä on hankintalainsäädännön mukaisen hankintayksikön tekemä hankinta, jonka hankintaprosessi on saatettu loppuun 31.1.2020 mennessä.
  2. Hankinta on toteutettu hankintalain (1397/2016) tai erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisena kynnysarvot ylittävänä hankintana.

Valinnassa otetaan huomioon seikkoja, jotka puhuvat hankinnanprosessin yleisen onnistumisen puolesta. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi

  • uudenlainen tapa hankkia
  • hyvä vuorovaikutus hankintaprosessissa
  • tulosperusteisuus
  • vaikuttavuus
  • innovatiivisuus
  • ketterä sopimuskehitys sopimuskaudella

Lista arvioinnissa huomioon otettavista seikoista ei ole tyhjentävä, vaan esimerkinomainen – yllätä meidät! Tärkeintä on, että hankinta on viety maaliin mallikkaasti ja että siinä on oivallettu hyödyntää sellaisia hankintalain mahdollistamia keinoja, joiden taidokkaana tuloksena on syntynyt kokonaisuutena katsoen onnistunut hankinta.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö haluaa palkitsemisella nostaa esiin hyviä käytäntöjä sekä levittää tietoa onnistuneista hankinnoista.

Osallistu kilpailuun viimeistään helmikuussa 2021

Vuoden taidokkaimmasta hankinnan voi ilmoittaa kuka tahansa vapaamuotoisella viestillä alla olevaan Julkisten hankintojen neuvontayksikön palvelusähköpostiin.

Yhteydenottoon tulee liittää:

  • Hankintayksikön tai hankinnasta vastanneen henkilön yhteystiedot.
  • Lyhyet perustelut, miksi kyseinen hankinta tulisi valita vuoden taidokkaimmaksi hankinnaksi.

Ilmoituksia palkittavaksi hankinnaksi otetaan vastaan 15.02.2021 asti. Lähetä ilmoitus JHNY:n palvelusähköpostiin ja lisää otsikkokenttään ”Vuoden taidokkain”.

Tarvittaessa JHNY tekee lisätiedusteluja puuttuvien tietojen osalta, joten rohkeasti ja pienellä kynnyksellä mukaan!

Vuoden taidokkain hankinta palkitaan kevään aikana

Voittajan valitsee ilmoitettujen valintakriteerien perusteella Julkisten hankintojen neuvontayksikön kokoama valintaraati. Valintaraati koostuu hankinta-alan ammattilaisista. Raati edustava otos hankintakentästä.

Voittaja julkistetaan ja palkitaan keväällä 2021 järjestettävässä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaarissa.

Vielä jotain epäselvää?

Julkisten hankintojen neuvontayksikköisätietoja antaa mielellään lisätietoja Vuoden taidokkain hankinta -kilpailusta.

 

Aiheesta aiemmin

Oulu teki vuoden 2018 taidokkaimman julkisen hankinnan
Uutisointi kuntaliitto.fi-sivustolla, 27.3.2019

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista