Hyvät käytännöt

Tiedätkö, mitä tarkoittaa tulosperusteisuus ja vaikuttavuus hankinnoissa? – Kuuntele podcastimme!

Julkisten hankintojen neuvontayksikön Paremmat hankinnat -podcast-sarjan jaksossa (Soundcloud) keskustelun aiheena ovat julkisten hankintojen tulosperusteisuus ja vaikuttavuus. Neuvontayksikön vieraina ovat tällä kertaa kehittämisjohtaja Anniina Tirronen Tampereen kaupungilta sekä johtava asiantuntija Anna Tonteri työ- ja elinkeinoministeriöstä. Keskustelua johdattaa johtava lakimies Katariina Huikko.

Mitä tarkoittaa tulosperusteisuus? Entä vaikuttavuus?

Ensiksi määritellään, mitä tarkoittaa tulosperusteisuus. Anniina Tirrosen mukaan tuloksellisuuteen liittyvät talous, tehokkuus, vaikuttavuus ja oikeudenmukaisuus. Tuloksellisuus ja tulosperusteisuus syntyvät hankinnoissakin näiden yhtälöstä. Anna Tonteri puolestaan avaa vaikuttavuuden käsitettä: Vaikuttavuus on pidemmän ajan yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Jotta saadaan aikaan pidemmän aikavälin vaikuttavuutta, tarvitaan erilaisia vaikutuksia ja muutoksia, eri tasoilla ja eri asioissa. Näitä vaikutuksia voidaan puolestaan asettaa hankinnan kohteeksi.

Lähetyksessä käydään läpi HTT Anniina Tirrosen tuoreen väitöskirjan (TaY) keskeiset havainnot tulosperusteisesta hankinnasta. Lisäksi vieraat tunnistavat olennaiset asiat tulosperusteisuuden osalta ja kuvaavat, mistä vaikuttavuusperusteisessa ns. SIB-malleissa (Social Impact Bond) on kysymys.

Lähetyksessä kuullaan myös Tampereen kaupungin kokemuksia sekä tulosperusteisesta että SIB-mallin hankinnasta. Yhtenä hyvänä esimerkkinä mainitaan uusi palvelumalli Lähitori, joka syntyi osana innovatiivista ja tulosperusteista hankintaa.

Miten tulosperusteisuuden mittareita on mahdollista rakentaa?

Molemmat vieraat toivat esiin, että hankinnan mittarit tulee johtaa hankinnan tavoitteesta käsin. Mittareissa on hyvä olla sekä objektiivisia että subjektiivisia mittareita. Objektiivisia mittareita ovat esimerkiksi talouteen tai kliinisyyteen liittyvät mittarit; subjektiivisia ovat esimerkiksi asiakkaan tyytyväisyys palveluihin tai hyvinvointia kuvaavat mittarit.

Mittareita ei kannata rakentaa määrällisesti liikaa. On tärkeää keskittyä avainmittareiden löytämiseen ja hahmotella mittaristoa yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Seurantaan on myös olennaista varata resursseja.

Miten päästä alkuun tulosperusteisessa ja vaikuttavassa hankinnassa?

Haastateltavat korostavat, että alkuun on olennaisinta kartoittaa palvelutarve. Kun tarve on selvillä, edetään siitä tavoitteen määrittelyyn, ja tavoitteesta eteenpäin palveluihin. Palveluiden määrittelyssä kannattaa säilyttää väljyyttä, jotta kumppanit voivat esittää omia vaihtoehtojaan.

Konkreettista apua vaikuttavuusajattelun kehittämiseen tarjoaa myös työ- ja elinkeinoministeriön vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus. Lisätietoa löytyy mm. KEINOn verkkosivuilla olevasta vaikuttavuuden ennakkoarvioinnin oppaasta.  

Lähetyksen lopuksi vieraat summaavat vielä sen, mikä aiheessa on erityisen tärkeää: tavoitteet, yhteiskehittäminen ja tietojohtaminen.

 

Podcast on nauhoitettu 10.12.2020, ja se on kuunneltavissa neuvontayksikön Soundcloud-kanavalta.

 

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Tags