Työn tueksi

Komissiolta päivitettyjä ohjeita innovaatiohankintoihin

Julkisilla hankinnoilla on mahdollista edistää innovaatioiden syntymistä. Innovaatioilla tarkoitetaan uusia tai aiempaa merkittävästi parempia tuotteita, palveluita tai menetelmiä. Innovaatiohankinnoilla voidaan saavuttaa laadukkaampia ja tehokkaampia ratkaisuja, joilla edistetään esimerkiksi sosiaalisia tai ympäristöetuja, kustannustehokkuutta ja yrityksille tarjoutuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Komission ohjeistus: ”Ohjeita innovaatiohankintoihin”

Euroopan komissio päivitti kesäkuussa 2021 ohjeistustaan innovaatiohankinnoista. Ohjeistus on suunnattu kaikille julkisten hankintojen parissa toimiville, eli hankintayksiköiden lisäksi myös esimerkiksi tarjoajille ja poliittisille päättäjille.

Ohjeissa käydään läpi innovaatiohankinnan käsitettä, taustoitetaan innovaatiohankintojen tarvetta ja etuja sekä annetaan neuvoja innovaatiohankintojen toteuttamiseen.

Mitä uutta?

  • Päivitettyjen ohjeiden keskeisimmät lisäykset liittyvät EU:n valtiontukisääntöjen huomioimiseen innovatiivisten hankintojen yhteydessä.
  • Ohjeisiin on lisätty liitteitä, joissa tarjotaan ostajille käytännön tietoa teollis- ja tekijänoikeuksista sekä työkaluja, joiden avulla ostajat voivat järjestää markkinavuoropuheluihin liittyviä tapaamisia toimittajien kanssa.
  • Uudistetussa ohjeistuksessa myös korostetaan innovaatiohankintojen merkitystä EU:n talouden elpymisessä covid-19-kriisin jälkeen.

Sähköinen julkaisu on ladattavissa kaikilla EU-kielillä komission verkkosivuilta.

 

Aiheesta lisää

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Guidance on Innovation Procurement /
Ohjeita innovaatiohankintoihin eri kielillä. europa.eu