Komission ohje innovaatiohankinnoista on käännetty suomeksi

Euroopan komission ohje innovaatiohankinnoista on nyt saatavilla suomeksi. Julkaisussa käydään läpi

  • mitä innovaatiohankinnat ovat
  • miksi ne ovat tärkeitä
  • mitä niiden hankkiminen edellyttää.

Tarkemmin pohditaan muun muassa sitä

  • miten innovaatioita voidaan hankinnoissa lisätä
  • kuinka innovoijia voidaan houkutella osallistumaan hankintoihin
  • mitä erilaisia työkaluja on käytettävissä
  • mitkä hankintamenettelyt tukevat innovaatioiden hankkimista.

Katso esimerkiksi luvut 4.1.1 Tarvearviointi ja 4.1.2 Alustava markkinakartoitus.

Ohje on julkaistu 15.5.2018 englanninkielisenä. Nyt se on käännetty suomen lisäksi myös muille kielille, esimerkiksi ruotsiksi.

Komission tiedonanto Ohjeita innovaatiohankintoihin