Hankintalainsäädännön EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2020

Euroopan komissio on jälleen tarkastanut EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien kynnysarvot.

EU-kynnysarvoihin tehtävät muutokset johtuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) GPA-sopimuksesta (Government Procurement Agreement). Komissio tarkistaa EU-kynnysarvot vastamaan GPA-sopimusta kerran kahdessa vuodessa.

Uusia kynnysarvoja sovelletaan ensi vuoden alusta

Voimassa olevat EU-kynnysarvot päivitetään verkkosivuillemme vuoden 2020 alussa. Kaikki kynnysarvot ovat arvonlisäverottomia summia johtuen hankintojen ennakoitua arvoa koskevista säännöksistä.

Hankintalain mukaiset EU-kynnysarvot laskevat

Komissio on laskenut sovellettavia kynnysarvoja. Esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden kynnysarvo laskee valtion keskushallintaviranomaisilla 144 000 eurosta 139 000 euroon ja muiden hankintaviranomaisten (esim. kunnat ja seurakunnat) kynnysarvo laskee 221 000 eurosta 214 000 euroon.

Rakennusurakoiden kynnysarvo laskee 5 548 000 eurosta 5 350 000 euroon.

Erityisalojen mukaiset EU-kynnysarvot laskevat

Erityisalojen hankintalain soveltamisalassa olevien tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo laskee 443 000 eurosta 428 000 euroon. Lisäksi rakennusurakoissa kynnysarvo laskee 5 548 000 eurosta 5 350 000 euroon.

Erityisalojen mukaisten käyttöoikeussopimusten (palvelut ja käyttöoikeusurakat) kynnysarvo laskee 5 548 000 eurosta 5 350 000 euroon.

 

Lisää aiheesta

Muualla verkossa

Neuvontayksikön verkkopalvelussa