Hyppää pääsisältöön

Hankintalainsäädännön EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2018

Euroopan komissio on tarkastanut EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien kynnysarvot. EU:n kynnysarvoista määritellään Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksella. Komissio tarkistaa EU-kynnysarvot vastamaan GPA-sopimusta (Government Procurement Agreement) kerran kahdessa vuodessa. 1.1.2018 alkaen voimassa olevat kansalliset ja EU-kynnysarvot päivitetään sivuillemme vuoden alussa.

Hankintalain mukaiset EU-kynnysarvot nousevat

Komissio on korottanut kynnysarvoja reilummin kuin aikaisempina vuosina. Esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden kynnysarvo nousee valtion keskushallintaviranomaisten osalta 135 000 eurosta 144 000 euroon ja muiden hankintaviranomaisten (esim. kunnat ja seurakunnat) kynnysarvo nousee 209 000 eurosta 221 000 euroon.

Rakennusurakoiden osalta kynnysarvo nousee 5 225 000 eurosta 5 548 000 euroon.

Erityisalojen mukaiset EU-kynnysarvot nousevat

Erityisalojen hankintalain alaisten yksikköjen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoissa nousee 418 000 eurosta 443 000 euroon. Rakennusurakoissa kynnysarvo nousee 5 225 000 eurosta 5 548 000 euroon.

Erityisalojen mukaisten käyttöoikeussopimusten (palvelut ja käyttöoikeusurakat) kynnysarvo nousee 5 225 000 eurosta 5 548 000 euroon.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa