Hyppää pääsisältöön

Eafip tarjoaa tukea innovatiivisiin hankintoihin - hae nyt

Komission Eafip-aloite (European Assistance for Innovation Procurement) on avannut haun, jonka kautta on mahdollista saada maksutonta tukea innovatiivisten hankintojen toteuttamiseen. Innovatiivisilla hankinnoilla viitataan sekä innovatiivisiin julkisiin hankintoihin  (PPI, Public Procurement of Innovative Solutions) että esikaupallisiin hankintoihin (PCP, Pre-Commercial Procurement).

Vuonna 2019 Eafip tarjoaa ilmaista tukea erityisesti ICT-ratkaisuihin pohjautuviin innovaatioihin, kuten ratkaisuihin, jotka liittyvät lohkoketjuihin, tekoälyyn, kyberturvallisuuteen, virtuaalitodellisuuteen tai lisättyyn todellisuuteen taikka nk. ”big dataan”. Annettava maksuton asiantuntijatuki koskee innovatiivisten hankintojen valmistelua ja toteuttamista.

Haku on auki kaikille jäsenvaltioiden hankintayksiköille ja tukea myönnetään vähintään kolmelle innovatiiviselle hankinnalle EU:n alueella. Hakemukset arvioidaan ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella. Ensimmäisen kierroksen hakuaika umpeutuu 15.5.2019.

Komission Eafip-aloite edistää innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamista EU:n alueella mm. tarjoamalla asiantuntijatukea ja koulutuksia jäsenvaltioiden julkisia hankintoja tekeville organisaatioille. 

Lisätietoja tuen myöntämisestä ja kyselylomake tuen hakemiseen osoitteesta: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAFIP2019

Lisätietoja tuesta myös EAFIPin verkkosivuilta.