Ota käyttöön uudet ja päivitetyt muutoksenhakuohjemallit

Erityisalojen muutoksenhakuohjemallit julkaistu

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on nyt julkaissut myös erityisaloille kaksi omaa muutoksenhakuohjemallia hankintapäätöksiin liitettäväksi: Toinen on hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluville hankintapäätöksille. Toista mallia käytetään erityisalojen pienhankinnoissa.

Samalla Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on tarkistanut huhtikuussa 2017 julkaistut yleisen hankintalain mukaiset muutoksenhakuohjemallinsa. Malleihin on tehty pieniä korjauksia, joten suosittelemme tarkistettujen muutoksenhakuohjemallien käyttämistä.

Mallipohjissa on muutoksenhakuohjeita erilaisiin hankintatilanteisiin. Siksi mallipohjat tulee käydä tapauskohtaisesti läpi ja poistaa sieltä sinne kuulumaton materiaali.

Esimerkiksi päätöksen tiedoksiantotapoja on erilaisia. Malleissa on otettu huomioon myös suorahankintoja ja sopimusmuutoksia koskevat erilaiset muutoksenhakuajat.

Sekä uudet että päivitetyt mallit ovat Muutoksenhaku-sivun liitteinä »