Hyppää pääsisältöön

Uusi hankintalaki -seminaarissa ennätysyleisö

Seminaariin oli ilmoittautunut n. 750 hankintayksikön edustajaa. Salissa seminaaria seurasi n. 240 henkeä. Loput osallistuivat etäyhteyden avulla. Kiitos kaikille osallistujille, paikan päällä ja kisastudioissa!

Luentodiat sekä esitystallenteet

Seminaarin luentomateriaali sekä tallenteet on lisätty tälle sivulle. Materiaaleihin on saatettu tehdä pieniä muutoksia ja täsmennyksiä, lähinnä johtuen esitetyistä kysymyksistä sekä ennakkokysymyksistä.

Seminaarin ohjelma oli seuraava:

09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava lakimies Katariina Huikko, julkisten hankintojen neuvontayksikkö

09.15-09.45 Soveltamisala ja sen rajoitukset - vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö

Teema: EU-hankinnat (tavarat, palvelut, rakennusurakat)

09.45-10.00 Hankinnan sisällön määrittely - lakimies Rasmus Ingman, julkisten hankintojen neuvontayksikkö

10.05-10.20 Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat - hankinta-asiantuntija Marko Rossi, julkisten hankintojen neuvontayksikkö

10.20-10.40 Tauko

10.40-11.00 Tarjoajan soveltuvuus ja poissulkeminen - lakimies Jonna Törnroos, julkisten hankintojen neuvontayksikkö

11.00-11.10 ESPD-tilannekatsaus - ylitarkastaja Tarja Sinivuori-Boldt, työ- ja elinkeinoministeriö

11.10-11.20 Miten rikosrekisteriotteen saa ja miten sitä käytetään? - rekisteripäällikkö Teemu Mikkola, oikeusrekisterikeskus

11.20-11.40 Tarjouksen valinta, vertailuperusteet - Markus Ukkola

11.40-12.00 EU-hankintamenettelyt - lakiasiainjohtaja Eija Kontuniemi, Hansel

12.00-13.00 LOUNAS (omakustanteinen)

Teema: OSA III

13.00-13.30 Kansalliset hankinnat, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat - Katariina Huikko

13.30-13.50 Kommenttipuheenvuoro: Sosiaali- ja terveyspalvelut uudessa maakuntarakenteessa, johtava lakimies Kirsi Mononen, Suomen Kuntaliitto

13.50-14.10 Käyttöoikeussopimukset ja niiden kilpailuttaminen - Jonna Törnroos

14.10-14.30 Tauko

Teema: Yhteiset säännökset

14.30-14.50 Hankintapäätös ja hankintaa koskeva kertomus, oikeussuojakeinot - Katariina Huikko

14.50-15.10 Hankintasopimusta koskeva sääntely - Marko Rossi

15.10-15.30 Hankintojen valvonta - pääjohtaja Juhani Jokinen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

15.30 - 15.45 Hankintojen julkisuus - Rasmus Ingman

Keskustelua ja kysymyksiä

16.00 Päivä päättyy

Lisää aiheesta

Muualla verkossa