Toimialakohtaisia ohjeita

Elintarvikkeet

Elintarvikemarkkinalain (1121/2018) muutokset tulivat voimaan 1.11.2021. Muutokset perustuvat EU:n kauppatapadirektiiviin (2019/633). Samalla myös lain soveltamisala laajeni koskemaan hankintayksiköiden ja toimittajien välisiä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden toimitussopimuksia.

Hankintayksiköiden kannalta muutos tarkoittaa sitä, että elintarvike- ja maataloustuotehankinnoissa tulee noudattaa elintarvikemarkkinalain mukaisia sopimusehtoja ja -käytäntöjä.

Elintarvikemarkkinalaki tulee sovellettavaksi, kun sopimus koskee yhtä tai useampaa lain soveltamisalaan kuuluvista tuotteista. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden määritelmät perustuvat SEUT liitteeseen I. Olennaista on huomata elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden laaja sisältö: tavanomaisten elintarvikkeiden ohella myös esimerkiksi elävät puut, kukkasipulit, leikkokukat jne. Huomionarvoista onkin, että laki voi tulla sovellettavaksi usealla eri toimialalla, mm. kunnan teknisellä toimialalla.

Elintarvikemarkkinalain säännökset tulevat sovellettaviksi hankinnan arvosta riippumatta eli myös hankinnoissa, jotka jäävät hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle (pienhankinnat).

Alla olevissa ohjeistuksissa on tarkemmin avattu elintarvikemarkkinalain muutosten vaikutusta julkisiin hankintoihin.

 

Aiheesta lisää

Elintarvikemarkkinalain muutosten vaikutus julkisiin hankintoihin
Neuvontayksikön uutinen 11.11.2021