Mukana kilpailutukset 2021–2022

Vuoden taidokkain hankinta -kilpailu käynnistyy jälleen

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö etsii ja palkitsee jo kolmatta kertaa vuoden taidokkaimman hankinnan. Ilmoita kilpailuun vuosina 2021 ja 2022 toteutettuja hankintoja. Palkinto myönnetään hankintayksikölle, jonka hankinta on toteutettu taidokkaasti hankintalakien mahdollistamilla keinoilla.

Valintakriteerit

Vuoden taidokkaimmaksi hankinnaksi voit ehdottaa laaja-alaisesti erilaisia hankintoja. Hankinnan valintaa ei ole sidottu tiettyyn hankintalajiin tai hankintamenettelyyn. Kilpailuun osallistumiselle on asetettu seuraavat edellytykset, joiden molempien on täytyttävä:

  1. Kyseessä on hankintalainsäädännön tarkoittaman hankintayksikön tekemä hankinta, jonka hankintaprosessi on saatettu loppuun 31.12.2022 mennessä.
  2. Hankinta on toteutettu hankintalain (1397/2016), erityisalojen hankintalain (1398/2016) tai puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011) mukaisena kynnysarvot ylittävänä hankintana.

Valinnassa otetaan huomioon seikkoja, jotka puhuvat hankinnanprosessin yleisen onnistumisen puolesta. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi:

  • uudenlainen malli tai tapa hankkia
  • hyvä vuorovaikutus hankintaprosessissa
  • tulosperusteisuus tai vaikuttavuus
  • innovatiivisuus
  • yhteiskunnallinen vastuullisuus, esimerkiksi ekologinen tai sosiaalinen kestävyys
  • ketterä sopimuskehitys sopimuskaudella.

Lista arvioinnissa huomioon otettavista seikoista ei ole tyhjentävä, vaan esimerkinomainen – yllätä meidät! Onko hankintayksikössänne esimerkiksi pandemia-ajalla kehitetty käytäntöjä, joita olette hyödyntäneet onnistuneesti kilpailutuksissa?

Tärkeintä on, että hankinta on viety maaliin mallikkaasti ja että siinä on oivallettu hyödyntää sellaisia hankintalakien mahdollistamia keinoja, joiden taidokkaana tuloksena on syntynyt kokonaisuutena katsoen onnistunut hankinta.

Haluamme neuvontayksikössä palkitsemisella nostaa esiin hyviä käytäntöjä sekä levittää onnistuneita hankintoja laajempaan tietoisuuteen.

Osallistu kilpailuun viimeistään helmikuussa 2023

Vuoden taidokkaimman hankinnan voi ilmoittaa kuka tahansa vapaamuotoisella viestillä alla olevaan Julkisten hankintojen neuvontayksikön palvelusähköpostiin. Ehdotuksen voi siis tehdä hankintayksikön lisäksi vaikkapa konsultti tai toimittaja, jonka mielestä hankintakokonaisuus on ollut onnistunut.

Yhteydenottoon tulee liittää:

  • Hankintayksikön tai hankinnasta vastanneen henkilön yhteystiedot.
  • Lyhyet perustelut, miksi kyseinen hankinta tulisi valita vuoden taidokkaimmaksi hankinnaksi.

Ilmoituksia ja vinkkejä palkittavaksi hankinnaksi otamme vastaan 17.2.2023 asti. Lähetä ilmoitus JHNY:n oheisella lomakkeella.

Tarvittaessa teemme lisätiedusteluja puuttuvien tietojen osalta, joten ilmoittaa voi rohkeasti ja pienellä kynnyksellä!

Vuoden taidokkain hankinta palkitaan kevään 2023 aikana

Kokoamamme valintaraati valitsee voittajan edellä ilmoitettujen valintakriteerien perusteella. Valintaraati koostuu hankinta-alan ammattilaisista ja on edustava otos hankintakentästä.

Julkistamme ja palkitsemme voittajan keväällä 2023 järjestettävässä vuosiseminaarissamme.

Jäikö kysyttävää?

Neuvontayksikköläiset antavat mielellään lisätietoja kilpailusta. Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Aiheesta aiemmin