Tutustu oppaaseen ja osallistu webinaariin!

Asiakasosallisuuden huomioiminen hankinnoissa – opas ja webinaari 16.3.2022

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on yhdessä Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen, Sosten ja Suomen yrittäjien kanssa laatinut osana Hankinta-Suomi toimenpideohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa oppaan asiakasosallisuuden huomioimisesta hankinnoissa.

Opas julkaistaan 16.3.

Osallisuuden käytännöt koottuna

Asiakasosallisuudella tarkoitetaan asiakkaiden ja muiden hankinnan loppukäyttäjien osallistumista ja vaikuttamista hankintaan. Asiakkaiden tarpeita kuunnellaan hankinnan tekemisen aikana ja niitä huomioidaan sopimuskaudella.

Oppaassa käydään läpi asiakasosallisuuden huomioimisen erilaisia mahdollisuuksia ja hyviä käytäntöjä julkisissa hankinnoissa. Oppaaseen on kerätty esimerkkejä osallisuuden huomioimisesta hankintaprosessin eri vaiheissa. Lisäksi oppaassa käydään konkreettisten hankintaesimerkkien avulla läpi osallistamisen mahdollisuuksia.

Opas on valmisteltu yhteistyössä Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen, Sosten sekä Suomen yrittäjien kanssa. Oppaan sisältöjä on lisäksi käsitelty Hankinta-Suomen Toimivat hankinnat -teemaryhmässä.

Osallistu webinaariin!

Oppaan julkaisun yhteydessä neuvontayksikkö järjestää keskiviikkona 16.3. klo 13.00-14.30 webinaarin, jossa oppaan sisältöjä esitellään tarkemmin. Oppaan sisältöön saatetaan palata myös myöhemmin neuvontayksikön muissa tilaisuuksissa.

Webinaari järjestetään TEAMS-live -tapahtumana ja on avoin kaikille kiinnostuneille tahoille. Voit osallistua siihen tämän linkin kautta (Teams).

Haluatko kysyä tai kommentoida 15.3. klo 15 mennessä oppaan aiheesta? Voit tehdä sen tällä lomakkeella. (Webropol). 

Webinaaria ei tallenneta.
 

Opas

Opas Asiakasosallisuuden huomioiminen julkisissa hankinnoissa löytyy Kuntaliiton julkaisupankista.

 

 

Aiheesta lisää

Uusi opas kokoaa yhteen asiakasosallisuuden hyvät käytännöt julkisissa hankinnoissa
Kuntaliiton uutinen 16.3.2022

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista