Julkisten hankintojen valvonta

KKV:lta hankintavalvonnan vuosiraportti

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) julkaisi kesäkuussa 2021 julkisten hankintojen valvonnasta kertovan raporttinsa vuoden 2020 osalta. Raportointivelvollisuus perustuu hankintalakiin.

Sote-palvelut ja koronapandemia korostuivat

Hankintalain 144 §:n mukaisesti KKV:n raportissa on yhteenveto

  • valvontatoiminnassa havaituista lainvastaisista menettelyistä sekä haitallisista menettelytavoista ja näiden taustatekijöistä
  • käsiteltyjen asioiden määristä ja sisällöstä
  • tehtyjen kieltopäätösten ja sitoumusten määristä sekä
  • markkinaoikeudelle tehdyistä esityksistä.

Raportissa on myös neljännen valvontavuoden kokonaiskatsaus.

Vuonna 2020 valvonnassa näkyivät erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koronapandemian vaikutus. Lisäksi esiin nousivat ongelmat, jotka liittyvät KKV:n hankintojen valvonnan kuuden kuukauden määräaikaan.

KKV:n hankintavalvonnassa tuli vuoden 2020 aikana vireille 61 asiaa. Näistä 25 tuli viraston käsiteltäväksi toimenpidepyynnöillä, ja 33 KKV otti oma-aloitteisesti käsiteltäväksi. Lisäksi virasto sai vuoden aikana noin 200 julkisiin hankintoihin liittyvää vihjettä eri yhteydenottokanavien kautta.

Vuonna 2020 KKV antoi kahdessa tapauksessa hallinnollista ohjeistusta hankintayksiköille ja teki kaksi esitystä markkinaoikeudelle seuraamusten määräämiseksi laittomista suorahankinnoista. Annetuista päätöksistä ja esityksistä kolme liittyi kuntien tai kuntayhtymien tekemiin sote-hankintoihin. Yhdessä oli kyse valtionyhtiö Veikkauksen keskuspelijärjestelmän hankinnasta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkisten hankintojen valvontavalta perustuu hankintalain 15 lukuun (1397/2016). Valvontavalta ulottuu myös erityisalojen hankintalain mukaisiin hankintoihin (1398/2016).

 

Aiheesta lisää

Muualla verkossa

Koronapandemia näkyi myös julkisissa hankinnoissa
KKV:n katsaus 9.6.2021

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Hankintojen valvonta
Asiantuntijasivu