Hankinnoista ilmoittaminen

HILMAn vuoden 2020 hankintatilastot on julkaistu

Hansel on julkaissut keskeisiä tilastotietoja HILMAssa vuonna 2020 tehdyistä hankintailmoituksista.

Noin puolet kuntien, kuntayhtymien ja muiden aluetason viranomaisten hankintailmoituksia

Vuonna 2020 HILMAssa julkaistiin 17 576 ilmoitusta, joista yli puolet oli EU-kynnysarvot ylittäviä ilmoituksia. EU-kynnysarvon ylittävien ilmoitusten määrää suhteessa kansallisiin ilmoituksiin selittää se että EU-kynnysarvot ylittävistä ilmoituksista julkaistaan jälki-ilmoitus.

Noin puolet julkaistuista hankintailmoituksista oli kuntien, kuntayhtymien ja muiden aluetason viranomaisten ilmoituksia. Edellä mainittujen tahojen hankintailmoituksia julkaistiin 9469 kappaletta.

Hankintalajeittain eriteltynä vuonna 2020 ilmoitettiin eniten palveluita. Palveluita koskevia ilmoituksia oli 49 % kaikista ilmoituksista. Tavarahankintoja koskevia ilmoituksia oli 27 % ja rakennusurakoita 23 %. Muun tyyppisiä ilmoituksia oli noin yksi prosentti kaikista ilmoituksista.

 

HILMA-palvelu on valtiovarainministeriön ylläpitämä ja Hansel Oy hallinnoima maksuton sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.

 

Lisää aiheesta

Muualla verkossa

Hankintailmoitusten lukumäärä Hilmassa nousi hieman vuonna 2020
Tiedote 27.8.2021, Hansel

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Lisätietoa HILMAsta
Asiantuntijasivu