Lausu kansallisesta hankintastrategiasta

Hankinta-Suomi-logo

Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton yhteistyönä toteutettavassa Hankinta-Suomi-kehittämisohjelmassa organisaatioiden johto ja hankinta-ammattilaiset ovat työstäneet Suomen ensimmäistä yhteistä kansallista hankintastrategiaa. Nyt sinulla ja organisaatiollasi on mahdollisuus päästä lausumaan mielipiteesi strategialuonnoksesta sen virallisella lausuntokierroksella.

Lausunnoilla oleva strategialuonnos

Laajan yhteistyön ja valmisteluryhmän laatiman tilannekuvan pohjalta strategiaan on syntynyt kahdeksan tahtotilaa, joihin pääsemiseksi on luonnosteltu 25 konkreettista tavoitetta. Tahtotilat liittyvät hankintojen strategiseen johtamiseen, tietojohtamiseen ja vaikuttavuuteen sekä osaamiseen ja kyvykkyyksiin. Lisäksi tahtotiloissa kiinnitetään huomiota innovaatioiden edistämiseen sekä hankintojen ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Tahtotiloissa korostuu, että toimivia ja laadukkaita hankintoja tehdään osallistavasti ja yhdessä markkinoiden kanssa. 

Valmistelutyön aikana on tavoitteisiin pääsemiseksi kerätty runsaasti toimenpide-ehdotuksia, jotka tullaan myöhemmässä työssä ja saadun lausuntopalautteen pohjalta priorisoimaan ja vaiheistamaan tuleville vuosille. Lopullisen strategian yhteyteen valmistellaan strategian toteutumista mittaavat ja systeemistä muutosta kuvaavat mittarit, joita ei ole sisällytetty lausunnolla olevaan materiaaliin. 

Anna lausunto osoitteessa lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyynnön liitteinen löydät kokonaisuudessaan lausuntopalvelu.fi:stä.

Lausunnot pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 31.7.2020. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet löytyvät palvelun sivuilta.

Lausuntopyyntö on auki aluksi vain suomenkielisenä. Lausuntopyynnön ruotsinkielinen käännös julkaistaan viimeistään 22.6.2020. Lausunnon voi antaa suomeksi tai ruotsiksi.

Yhteinen kansallinen hankintastrategia lanseerataan 9.9.2020 Kuntaliiton vuosittaisessa Kuntamarkkinat-tapahtumassa. 

 

Lisätietoa neuvontayksikössä:

Katariina Huikko, johtava lakimies
p. +358 9 771 2135, katariina.huikko [at] kuntaliitto.fi

Sanna-Mari Suojanen, lakimies
p. +358 9 771 2069, sanna-mari.suojanen [at] kuntaliitto.fi;

 

Aiheesta lisää 

Neuvontayksikön verkkopalvelussa 

Muualla verkossa