Hankinta-ammattilainen – anna oma näkemyksesi julkisten hankintojen strategiasta ja kehittämisestä verkkoaivoriihessä! 

hankinta-suomi-logo

Valtiovarainmisteriön ja Kuntaliiton yhteistyönä toteutettavassa Hankinta-Suomi-kehittämisohjelmassa organisaatioiden johto ja hankinta-ammattilaiset ovat työstäneet Suomen ensimmäistä yhteistä hankintastrategiaa. Nyt kaikilla hankinta-ammattilaisilla on mahdollisuus päästä lausumaan mielipiteensä luonnoksista verkkoaivoriihen muodossa.

Kerro mielipiteesi tahtotiloista ja tavoitteista

Suomen ensimmäiseen yhteiseen hankintastrategiaan on luonnosteltu kahdeksan tahtotilaa, jotka kuvaavat eri teemoissa sitä suuntaa, johon julkisten hankintojen toivotaan teemassa kehittyvän. Tahtotiloja konkretisoivat tavoitteet. Tahtotilat liittyvät hankintojen strategisen johtamisen merkittävyyteen, esimerkiksi vaikuttavuuspotentiaalin hyödyntämiseen taloudellisen kestävyyden ja yhteiskuntavastuun kannalta.

Lisäksi tahtotiloissa kiinnitetään huomiota innovaatioiden edistämiseen sekä hankintojen ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Tahtotiloissa korostuu, että toimivia ja laadukkaita hankintoja tehdään osallistavasti ja yhdessä markkinoiden kanssa.  

Mitä mieltä olet luonnostelluista tahtotiloista ja tavoitteista? Auttavatko ne sinua tai organisaatiotasi kehittymään julkisten hankintojen tekijöinä? Mitä konkreettista tukea tai apua eri teemoissa kaipaisit? Tai mitä mielestäsi ei kannattaisi enää tehdä? 

Kanna kortesi kekoon ja jaa ajatuksiasi Hankinta-Suomen verkkoaivoriihessä. Vastaukset kerätään anonyymisti.

Vastauksia voi antaa suomeksi tai ruotsiksi.

Milloin?

Verkkoaivoriihi on avoinna maaliskuussa 27.3.2020 asti. Vastaa siis pian! Siirry kyselyyn tästä! (strategysignals.com)

Suomen hankintastrategia julkaistaan syksyn 2020 aikana.

 

Lisätietoa neuvontayksikössä:

Katariina Huikko, johtava lakimies
p. +358 9 771 2135, katariina.huikko [at] kuntaliitto.fi

Sanna-Mari Suojanen, lakimies
p. +358 9 771 2069, sanna-mari.suojanen [at] kuntaliitto.fi; yhteystiedot

 

Aiheesta lisää 

Neuvontayksikön verkkopalvelussa 

Muualla verkossa