HAIPA-järjestelmä markkinaoikeuden käytössä

Markkinaoikeus on ottanut hallinto- ja erityistuomioistuimia koskevan toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmä HAIPA:n käyttöön.

Jatkossa markkinaoikeuteen saapuvat uudet asiat tullaan kirjaamaan HAIPA-järjestelmään. Asian käsittely tapahtuu kokonaan sähköisesti järjestelmään kirjattavien asioiden osalta.

Uudistuksen yhteydessä markkinaoikeudessa on otettu käyttöön myös kansalaisten ja yhteisöjen sähköinen asiointipalvelu. Kuitenkin viranomaisten sähköinen asiointipalvelu otetaan käyttöön vasta myöhemmin.

Kiinnitä huomiota sähköisten asiakirjojen nimeämiseen

Markkinaoikeus toivoo, että asianosaiset kiinnittävät huomiota sähköisessä muodossa toimitettavien asiakirjojen nimeämiseen. Markkinaoikeus on myös laatinut erillisen ohjeen markkinaoikeudelle toimitettavien asiakirjojen toimittamisesta ja nimeämisestä.

Markkinaoikeuden yhteystiedot 

Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus[at]oikeus.fi

HAIPA-järjestelmä koskee korkeinta hallinto-oikeutta, hallinto-oikeuksia ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta sekä vakuutusoikeutta, markkinaoikeutta ja työtuomioistuinta.

Aiheesta lisää

Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa