Hyppää pääsisältöön

JHNY:n seminaarin 27.3.2019 esitykset

Vuoden hankinta-logo

Seminaarin PowerPoint-diat ovat tämän sivun liitteinä pdf-muodossa. Kaikkien esitysten materiaaleja ei julkaista.

Valtaosasta esityksiä on myös videotallenne. Esitykset puheenvuoroiksi leikattuna voit katsoa
Kunta.tv:n sivuilta »

Hankintaseminaarin ohjelma

Seminaarissa käsiteltiin oikeustapausten perusteella tunnistettuja keskeisiä riskikohtia hankintalainsäädännön näkökulmasta. Teema perustui neuvontayksikössä laadittavaan selvitykseen markkinaoikeuden oikeustapauksista. Selvitys valmistuu vuoden 2019 aikana ja on jatkoa neuvontayksikön vuonna 2011 laatimalle vastaavalle selvitykselle, jossa käsiteltiin vuoden 2007 hankintalain mukaisia tapauksia. Nyt tarkasteltavana ovat vuoden 2017 hankintalakia koskevat oikeustapaukset.

10.00–10.10 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen, johtava lakimies Katariina Huikko, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

10.10-10.30 Neuvontayksikön selvitys markkinaoikeuden oikeuskäytännöstä, Katariina Huikko

10.30-11.30 EU-hankintojen ongelmakohdat oikeustapausten valossa, lakimies Päivi Kynkäänniemi ja avustava lakimies Sanna-Mari Suojanen, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 

11.30-12.00 Vuoden taidokkain hankinta 2018 –finalistien esittely

12.00-13.00 Lounas

13.00-13.20 Vuoden 2018 taidokkaimman hankinnan palkitseminen

13.20-13.35 Vuoden taidokkaimman hankinnan esittely

13.35-14.05 Kansallisen kynnysarvon mukaisten hankintojen haasteet oikeustapausten perusteella, hankinta-asiantuntija Olli Jylhä, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

14.05-14.20 Kommenttipuheenvuoro: Kokemuksia kansallisten hankintojen kilpailuttamisesta, hankintapäällikkö Sari Aartolahti, Helsingin seurakuntayhtymä

14.20-14.40 Iltapäivävirkistys

14.40-15.00 Keskeisimmät kipupisteet sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnassa, Katariina Huikko

15.00-15.15 Kommenttipuheenvuoro: Keskeiset näkökohdat liitteen E palveluita kilpailutettaessa, johtava asiantuntija Riikka Hietanen, työ- ja elinkeinoministeriö

15.15-15.45 Hankintavalituksen eteneminen markkinaoikeudessa, markkinaoikeustuomari OTT Markus Ukkola, Markkinaoikeus

15.45-16.00 Loppuyhteenveto