Muutoksenhaku

Huomioitavaksi valitusosoituksissa vuodenvaihteen jälkeen

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) eli hallintoprosessilaki tulee voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään oikeudenkäyntimenettelystä mm. hallintotuomioistuimissa ja markkinaoikeudessa.

Samalla muuttuvat hallintolain säännökset valitusosoituksen sisällöstä. Hallintoprosessilakia ja muutettua hallintolakia sovelletaan hankintayksiköiden päätöksiin, jotka on tehty lakimuutosten voimaantulon jälkeen. Siten hankintayksiköiden 1.1.2020 alkaen tekemiin hankintapäätöksiin liitettävät valitusosoitukset tulee muuttaa vastaamaan uutta hallintolain 47 §:ää. Tämä tarkoittaa, että valitusosoituksiin tulee lisätä maininta oikeudenkäynnistä perittävästä tuomioistuinmaksusta.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö päivittää joulukuun aikana muutoksenhakuohjemallit verkkosivuilleen.

 

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muutoksenhaku