Muutoksenhakuohjemalleihin lisätty sähköisen asiointipalvelun osoite

Hallinto- ja erityistuomioistuimet ovat 14.6.2018 ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin palvelun, jossa kansalaiset ja yritykset voivat asioida hallinto- ja erityistuomioistuimien kanssa.

Julkisten hankintojen neuvontayksikön muutoksenhakuohjemalleihin on lisätty tieto uudesta asiointipalvelusta, sillä nyt valituksen markkinaoikeuteen voi tehdä myös osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Päivitetyt mallit ovat Muutoksenhaku-sivun liitteenä. Muutos ei koske pienhankintojen muutoksenhakua, koska pienhankinnoista ei voi valittaa markkinaoikeuteen.

Lisää aiheesta