Uusi laki

Liikesalaisuuslaki tuli voimaan

Liikesalaisuuden määritelmää selventävä liikesalaisuuslaki 595/2018 tuli voimaan 15. elokuuta 2018. Liikesalaisuuden määritelmästä ei ole aikaisemmin säädetty.

Liikesalaisuuslaissa kootaan yhteen tieto mm. siitä

  • mikä on liikesalaisuus
  • missä tilanteissa sen käyttäminen on oikeudetonta tai oikeutettua
  • mitä tuomioistuin voi tehdä väärinkäytöstilanteissa
  • mikä on kanneaika
  • millaisia hyvityksiä tai vahingonkorvauksia liikesalaisuuden rikkomisesta voidaan määrätä.

Lue lisää uudesta laista Liikesalaisuuslaki-sivulta.