Hyppää pääsisältöön

Kommentoi komission opasta sosiaalisesti vastuullisista julkisista hankinnoista

Euroopan komissio laatii oppaan sosiaalisen näkökohtien huomioimisesta hankinnoissa ja pyytää kommentteja oppaan sisällöstä ja rakenteesta. Kommentteja voivat lähettää kaikki, jotka ovat mukana sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin liittyvissä menettelyissä ja toimissa.

Komission kysely on avoinna 1.3.2018 asti osoitteessa https://ec.europa.eu/info/consultations/commission-guide-socially-responsible-public-procurement_fi

Linkki kyselylomakkeelle on sivun lopussa. Sivulla on myös lisätietoa oppaan valmistelusta.