Hyppää pääsisältöön

Komission ESPD-täyttöpalvelun käyttöohjeet julkaistu

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on laatinut käytännönläheiset ohjeet Euroopan komission ESPD-täyttö- ja jälleenkäyttöpalvelun käyttöön. Komission palvelussa julkinen hankintayksikkö voi laatia ESPD-asiakirjan sähköisesti. Tarjoajan tulee käydä palvelussa täyttämässä tietonsa hankintayksikön laatimaan asiakirjapohjaan.

Ohjeistuksessa on kaksi kokonaisuutta: ohje hankintayksikölle ja ohje tarjoajalle tai ehdokkaalle. Hankintayksikön henkilöstön on suositeltavaa tutustua kumpaankin kokonaisuuteen.

Tarjoajien tai ehdokkaiden ESPD-neuvonnan osalta on hyvä huomioida, että Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palvelee vain julkisia hankintayksikköjä. Tarjoajapuolen neuvontaa tarjoaa mm. hankinta-asiamiehet.

Mahdolliset palautteet ja ehdotukset ohjeiden kehittämiseksi voi lähettää Julkisten hankintojen neuvontayksikön palveluosoitteeseen.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags