Hyppää pääsisältöön
Uusi kilpailu

Ilmianna Vuoden taidokkain hankinta 2018

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö etsii vuoden 2018 taidokkainta hankintaa. Neuvontayksikkö myöntää Vuoden taidokkain hankinta 2018 -palkinnon hankintayksikölle, jonka hankinta on toteutettu erityisen taidokkaasti hankintalain mahdollistamilla keinoilla.

Vuoden hankinnan valintakriteerit

Vuoden taidokkaimmaksi hankinnaksi voi ehdottaa hankintayksikön tekemää hankintaa, jonka hankintaprosessi on saatettu loppuun vuoden 2018 aikana. Lisäedellytyksenä on, että hankinta on toteutettu hankintalain (1397/2016) tai erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisena kynnysarvot ylittävänä hankintana. Hankinnan valintaa ei ole sidottu tiettyyn hankintalajiin tai hankintamenettelyyn.

Valinnassa otetaan huomioon seikkoja, jotka puhuvat hankinnanprosessin yleisen onnistumisen puolesta. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi

  • uudenlainen tapa hankkia
  • hyvä vuorovaikutus hankintaprosessissa
  • tulosperusteisuus
  • vaikuttavuus
  • innovatiivisuus
  • ketterä sopimuskehitys sopimuskaudella.

Tärkeintä on, että hankinta on viety maaliin mallikkaasti ja että siinä on oivallettu hyödyntää sellaisia hankintalain mahdollistamia keinoja taidokkaasti, joiden tuloksena on syntynyt kokonaisuutena katsoen onnistunut hankinta.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö haluaa palkitsemisella nostaa esiin hyviä käytäntöjä ja levittää tietoa onnistuneista hankinnoista hankintoja tekeville hankintayksiköille.

Osallistu kilpailuun viimeistään tammikuussa

Ilmiannon vuoden 2018 taidokkaimmasta hankinnasta voi tehdä kuka tahansa vapaamuotoisella viestillä alla olevaan Julkisten hankintojen neuvontayksikön palvelusähköpostiin.

Ilmiantoon tulee liittää hankintayksikön tai hankinnasta vastanneen henkilön yhteystiedot ja lyhyet perustelut siitä, miksi kyseinen hankinta tulisi valita Vuoden taidokkaimmaksi hankinnaksi 2018.

Ilmiantoja palkittavaksi hankinnaksi otetaan vastaan tammikuun 2019 loppuun saakka. 

Vuoden taidokkain hankinta palkitaan keväällä 2019

Voittajan valitsee ilmoitettujen valintakriteerien perusteella Julkisten hankintojen neuvontayksikön kokoama valintaraati. Valintaraati koostuu hankinnan ammattilaisista, ja se on edustava otos hankintakentästä kokonaisuudessaan.

Voittaja julkistetaan ja palkitaan keväällä 2019.

Lisätiedot

Lisätietoja Vuoden taidokkain hankinta -kilpailusta antaa Julkisten hankintojen neuvontayksikkö.

tags