Anna palautetta innovatiivisia hankintoja koskevasta EU:n laajuisesta vertailusta

Euroopan komissio on teettänyt PriceWaterhouseCoopersilla sekä kahdella muulla asiantuntijalla EU:n laajuisen vertailun jäsenvaltioiden innovatiivisten hankintojen tilasta. Vertailu koskee 28:aa EU:n jäsenmaata sekä Norjaa ja Sveitsiä.

Suomi sai parhaan kokonaisarvosanan ja oli 66,5 prosentin osuudellaan luokiteltuna ”vahvojen suorittajien” kategoriaan innovaatioiden osalta.

Suomen vahvuutena nähtiin muun muassa selkeä tavoite innovaatioiden edistämisessä. Suomen haasteena nähtiin se, että kaikki julkiset tahot eivät olleet asettaneet innovaatioita koskevia strategisia tavoitteita ja että osaamisen kehittäminen on vielä skaalaamatta.

Suomea koskeva englanninkielinen raporttiluonnos Finland country profile on Word-tiedostona osoitteessa https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=55194 (9 s).

Komissio pyytää palautetta kutakin jäsenvaltiota koskevasta raporttiluonnoksesta. Suomea koskevaa palautetta ja mahdollista lisätietoa voi antaa englanninkielisellä verkkolomakkeella 15.1.2019 asti osoitteessa https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PPIConsultation Lopullinen raportti viimeistellään annetun palautteen pohjalta.

Lisätietoa tehdystä vertailusta on Euroopan komission verkkosivuilla.