JHNY:n mallit muutoksenhakuohjeistukseksi päivitetty

Neuvontayksikön asiantuntijat ovat päivittäneet hankintapäätöksiin liitettävät muutoksenhakuohjeistukset uuden hankintalain mukaisiksi. Mallit sisältävät hankintalain mukaisen hankintapäätöksen hankintaoikaisuohjeen sekä valitusosoituksen markkinaoikeuteen. Toinen malli sisältää pienhankintojen hankintaoikaisuohjeen.

Mallipohjiin on lisätty muutoksenhakua koskevaa ohjeistusta liittyen erilaisiin hankintatilanteisiin. Siksi mallipohjat tulee käydä tapauskohtaisesti läpi ja poistaa sieltä sinne kuulumaton materiaali. Esimerkiksi päätöksen tiedoksiantotapoja on erilaisia.

Uusina kohtina mallit sisältävät nyt myös suorahankintoja koskevat erilaiset muutoksenhakutilanteet sekä hankintasopimusten muuttamista koskevan ohjeistuksen.

Erityisalojen hankintapäätösten valitusosoitusmalli on päivitettävänä.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa