Toimialakohtaisia ohjeita

Viestintäpalvelut

Viestintäpalveluita ovat mm. viestintästrategioiden laatimispalvelut, markkinointiviestintä, verkkosivujen suunnittelupalvelut sekä graafisen suunnittelun palvelut. Viestintäpalvelujen hankinnat ovat haastavia, ja niissä korostuu palveluntarjoajan kokemus ja asiantuntijuus.

Viestintäpalvelujen sisällön määrittelyä koskevia malleja, ohjeita, selvityksiä ja oppaita 

Alla olevien ohjeiden ja mallien soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset!