Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen hankinnassa korostuu palvelun laadun määrittäminen. Hankittavan palvelun laadun tarkka määrittäminen mahdollistaa asiakaslähtöisen ja hankinnan olosuhteet huomioon ottavan hankintasopimuksen sekä hyvän yhteistyön ostajan ja tuottajan välillä.

Sosiaalipalveluita koskevia julkaisuja ja ohjeita

Alla olevien ohjeiden ja mallien soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset!

Verkkosivustoja