Toimialakohtaisia ohjeita

Jätehuolto

Kunta voi antaa jätehuollon järjestämistehtäviä ilman kilpailutusta mm. yhteislautakunnalle ja kuntayhtymälle, joissa kunta on mukana, sekä kuntien kokonaan omistamalle jätehuoltoyhtiölle. Palvelujen ostamisessa tulee noudattaa julkisiin hankintoihin liittyvää lainsäädäntöä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksityisiltä tehtävien palveluhankintojen tulee perustua avoimeen tarjouskilpailuun. Vaikka kunta ulkoistaa sille kuuluvia tehtäviä, se kantaa jätelain mukaan viime kädessä vastuun palvelujen tarjonnasta ja toimivuudesta.

Julkaisuja

Lisätietoja jätehuollon järjestämisestä löytyy Kuntaliiton sivustolta:

Jätehuolto