Toimialakohtaisia ohjeita

Energia

Energiahankinnoissa haasteina ovat mm. hinnoitteluperusteiden ja hintamuutosperusteiden määrittely. 

Alla olevien ohjeiden ja mallien soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset!

Muita verkkopalveluita