Hyppää pääsisältöön
Toimialakohtaisia ohjeita

Energia

Energiahankinnoissa haasteina ovat mm. hinnoitteluperusteiden ja hintamuutosperusteiden määrittely. 

Alla olevien ohjeiden ja mallien soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset!

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa (pdf)
Työ- ja elinkeinoministeriö, 2016

Ohjeita sähkön oston kilpailuttamiseen
Kuntaliitto, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Ohjeita öljyn oston kilpailuttamiseen
Kuntaliitto, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat ( GPP) Training Toolkit – Sähkö (pdf)
Euroopan komissio, 2009

Muita verkkopalveluita

EU:n vihreän sähkön hankintaohje

Biopolttoaineiden hankintaopas: Guide to sustainable biofuels procurement for transport

Energianhankinta
Motiva

Sähkö
Motiva

Suomen sähkönhankinnan päästöt elinkaarilaskelmissa
Ympäristö.fi

Kuinka ostaa lämpöyrittäjäpalveluita (pdf)
Motiva

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto – Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat, tuotekohtaiset ohjeet - GPP (pdf)

Julkisten hankintojen vaikutus energiankulutukseen ja kasvihuonepäästöihin (pdf)
Seppo Silvonen, Päivi Laitila (Motiva); Henna Knuutila (FCG Efeco Oy), julk. Motiva, 2007

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset (pdf)
Juhani Heljo, Eero Nippala. Tampereen teknillinen yliopisto, 2007

tags