Hyppää pääsisältöön

Käyttöoikeussopimukset

Käyttöoikeussopimukset on kilpailutettava hankintalain (ja erityisalojen hankintalain) mukaisesti, mikäli niiden ennakoitu arvo ylittää niille hankintalaissa säädetyt kansalliset kynnysarvot. Käyttöoikeussopimuksia koskevat kilpailuttamissäännöt on sijoitettu omiin lukuihinsa edellä mainittuihin lakeihin.

Käyttöoikeussopimuksen kohteina voivat olla palvelut (palveluja koskeva käyttöoikeussopimus) tai rakennusurakat (käyttöoikeusurakka); eivät kuitenkaan tavarat. Käyttöoikeussopimuksista käytetään usein myös nimitystä konsessio (eng. concession).

tags

Mikä on käyttöoikeussopimus?