Kansallinen hankinta

Määräajat

Hankintalaissa ei ole määritelty vähimmäismääräaikoja kansallisille hankinnoille. Hankintayksikön tulee määrittää ne itse.

Määräajan asettamisessa on huomioitava hankinnan koko ja luonne sekä tarjouksen laatimiseen vaadittava aika.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen määräajat