Vuoden taidokkain hankinta -palkinnot jaettu: voittajaksi Helsingin kaupungin Stara-liikelaitos

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palkitsi vuosien 2021–2022 taidokkaimmat julkiset hankinnat vuosiseminaarinsa yhteydessä. Tällä kertaa vuoden taidokkain hankinta -tittelin sai Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran asfalttipäällystystöiden hankinta vuodelle 2022.

Tuomaristo kiitti palkittujen hankintojen skaalautuvuutta

Kisan toinen finalisti, Tuomi Logistiikka Oy pokkasi tuomaristolta kunniamaininnan omalla erikoislääkäripalveluiden hankinnallaan. Kyseinen hankinta äänestettiin myös yleisön suosikkihankinnaksi tiukassa yleisöäänestyksessä.

Kilpailun finalisteja yhdisti kisassa se, että tuomariston perusteluiden mukaan molemmat olivat hyvin toteutettuja, tavallisia hankintoja. Molemmat taklasivat hankinnan taustalla olevaa tavoitetta hienosti. Tuomaristo näki molemmissa malleissa myös mahdollisuuden laajempaan skaalautuvuuteen.

Hatunnoston arvoisen kunniamaininnan kilpailun tuomaristo päätti antaa Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeisiin toteutetulle lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidon ja ammatillisen perhehoidon palvelujen hankinnalle. Yleisön suosikkihankinnaksi valikoitui avoimen äänestyksen perusteella Tuomi Logistiikan erikoislääkäripalveluhankinta.

Vuoden taidokkain hankinta -kilpailun voittajat 2023

Kilpailun voittajat ja kunniamaininnan saaneet, Tuomi Logistiikan Pyry Jylhä-Vuorio ja Annika Temonen (vas.), voittaja Staran Heikki Laristo ja Pirkanmaan hyvinvointialueen Milla Ahola ja Mervi Lyytikäinen. Kuva: Katariina Huikko

Staran päällystyshankinnoissa korostuvat ympäristökriteerit ja markkinoiden huomioiminen

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran vuonna 2022 toteuttama asfalttipäällystystöiden hankintakokonaisuudessa painotettiin ympäristönäkökohtien huomioimista. Hankinnan taustalla olevia ympäristökriteereitä on aiemmin yhtenäistetty pääkaupunkiseudun kunnissa, jolloin ympäristön paremmin huomioivien päällystysurakoiden markkinan on mahdollista kasvaa ja tarjoajien on helpompaa sopeutua kiristyviin ympäristökriteereihin. Avoimella menettelyllä toteutetussa hankinnassa huomioitiin myös onnistuneesti Helsingin kaupungin voimassa olevat kaupunki- ja hankintastrategiat sekä muut vastuullisuustavoitteet, kuten hiilineutraalisuustavoite.

Hankinta johti siihen, että ympäristökriteerit otettiin laajemmin huomioon Staran kaikissa infraurakoissa. Keskeinen edellytys hankinnassa oli myös se, että urakoitsija otti vastaan työmaakohteista poistetun asfaltin ja sai käyttää sitä uusiomateriaalina asfalttinormien sallimissa rajoissa. Merkittävä määrä poistettua asfalttia päätyi uuteen käyttöön tätä kautta.

Helsingin kaupungin hiilijalanjäljestä suuri osa muodostuu infrarakentamisesta. Kohdistamalla päästövähennystoimenpiteitä asfalttipäällystystöihin on saatu aikaan aitoa vaikuttavuutta.

Kilpailun tuomariston mukaan kyseessä on kestävä hankinta, joka on saatu toteutettua avoimella menettelyllä ilman suurempaa kikkailua. Hankinta osoittaa, että aina ei tarvitse kehittää mullistavaa uutta mallia onnistuneeseen lopputulokseen pääsemiseksi, vaan riittää, kun sääntöjä ja malleja osaa soveltaa. Vaikuttavuus syntyy pienistä teoista, kunhan ne kohdistuvat oikein.

Tuomi Logistiikan erikoislääkäripalveluiden hankinta vastasi erikoislääkäripulaan

Kunniamaininnan kisassa saaneessa Tuomi Logistiikan kolmelle hyvinvointialueelle kilpailuttamassa erikoislääkäripalveluhankinnassa luotiin dynaamista hankintajärjestelmää ja puitejärjestelyä yhdistelevä, kestonsa ajan avoin järjestely, joka tukee lääkäripulaan vastaavaa osaajapoolipalvelua. Järjestelyn sisällä on mahdollista tehdä sisäisiä kilpailutuksia myös kohdennettuun hankintatarpeeseen.

Kilpailutuksessa hyödynnettiin hankintalain mahdollistamia joustomahdollisuuksia sote-palvelujen hankinnalle. Lopputuloksena on mallikkaasti toteutettu hankintajärjestelmä, jonka osa-alueet palvelevat niin yksilöityä hankintatarvetta kuin jatkuvan palvelukapasiteetin ylläpitoakin.

Tuomariston mukaan hankinta osoitti, että kun sääntelyä ja sen joustoja osataan käyttää, voidaan saavuttaa hienoja lopputuloksia.

Tampereen kaupungin/Pirkanmaan hyvinvointialueen hankinnassa taidokasta oli laajamittainen osallistaminen

Tuomaristolta erityisen kunniamaininnan finalistien ulkopuolelta saanut Tampereen kaupungin/Pirkanmaan hyvinvointialueen lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidon ja ammatillisen perhehoidon palveluiden hankinta onnistui erityisesti asiakaskokemuksen laajassa kartoituksessa. Osallistavassa menettelyssä kokemuksia kartoitettiin muun muassa erilaisten kyselyiden avulla sekä erilaisten kokemusasiantuntijoiden yksilöhaastatteluissa. Näin asiakkaiden ääni ja kokemus tulivat aidosti kuuluviin hankinnan valmistelussa.

Kyseessä on verkostoiva hankinta, jossa on otettu huomioon palveluntuottajat, tilaajan henkilöstö ja asiakkaat. Järjestelyn jalkautusvaiheessa on tarkoitus saattaa yhteen henkilöstö ja palveluntuottajat, ettei pääse syntymään tietoaukkoja ja eriäviä näkemyksiä sopimuksen sisällöstä ja toteutuksesta. 

Kilpailun tuomaristo arvioi, että hankinnan valmisteluvaiheessa toteutettu kuuleminen on ollut laajaa ja se tehty oivaltavasti. Osallistamisella on saatu tuotua hankintaan käytäntöä helpottavia ratkaisuja. Tuomariston mukaan kehuja ansaitsevat myös hankinnan toimeenpanoa koskevat suunnitelmat, joiden avulla järjestelyn käyttöä ja yhteistyötä saadaan sujuvoitettua.

Yleisön suosikkihankinnassa tiukka kilpailu

Myös tällä kertaa yleisöllä oli mahdollisuus äänestää omaa suosikkiaan Vuoden taidokkain hankinta -finalisteista. Yleisön suosikki -kategoriassa käytiin kova kilpailu voittajan kesken. Muutaman äänen erolla yleisön suosikiksi kruunattiin Tuomi Logistiikan erikoislääkäripalveluhankinta.
 

Vuoden taidokkain hankinta

Kilpailu järjestettiin kolmatta kertaa. Neuvontayksikkö nostaa palkitsemisella esiin hankintayksiköiden onnistumisia sekä hyviä käytäntöjä ja täten tuo esiin hankintojen positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kilpailun tuomaristo koostui työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja HUS:n edustajista. Tuomariston puheenjohtajana toimi neuvontayksikön johtava lakimies Katariina Huikko.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista