Julkisten hankintojen käsikirja 2023

Uusi käsikirja ajan hermolla ja kaikkia hankintayksiköitä palveleva

Julkisten hankintojen uusi käsikirja on julkaistu. Aiempaa Valtion hankintakäsikirjaa on laajennettu ja päivitetty kaikkien hankintayksiköiden käyttöön. Julkaisun ohjeistus on nyt suunnattu kaikille hankintayksiköille, muiden ohella kunta- ja hyvinvointialuetaustaisille.

Valtiovarainministeriön ja Hanselin päivittämä käsikirja (valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto) ilmestyy syksyn aikana lisäksi myös selailtavana verkkojulkaisuna.

Käsikirja ilmestyy myös ruotsiksi.

Käytännön tukea kaikille hankintayksiköille

Käsikirja tukee hankintayksiköitä muun muassa

  • hankintatoimen järjestämisessä ja organisoinnissa
  • hankintojen suunnittelussa ja kilpailuttamisessa
  • sopimus- ja toimittajahallinnassa
  • kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä.

- Toteutettu käsikirja on hyvin kattava. Käsikirjaa ei ole laajuudeltaan tarkoitettu luettavaksi sanasta sanaan, mutta se on hankintalajikohtaisesti toimiva tiedon lähde, toteaa Julkisten hankintojen neuvontayksikön vetäjä, johtava juristi Eeva-Riitta Högnäs.

Hankintayksiköiden kokemus mukana valmistelussa

Käsikirja on suunnattu erityisesti hankintatoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä vastaaville sekä hankinnan valmistelun ja kilpailutuksen asiantuntijoille.

Käsikirja on laadittu hankintojen asiantuntijoiden laaja-alaisessa työryhmässä. Työn tarkoituksena on ollut koota julkisten hankintojen yhtenäiset menettelyt ja käytännöt kansallisella tasolla, jotta kaikki hankintayksiköt saisivat hankintatoimen järjestämiseen ja kehittämiseen samat lähtökohdat.

Hankinta-Suomen kehittämistyö huomioitu käsikirjassa

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman aikana on laadittu ja toteutettu useita ohjeita ja työkaluja. Aineisto on linkitetty käsikirjaan toiminnan tueksi ja hyvien käytänteiden leviämiseksi.

Olen tyytyväinen, että käsikirjaan on otettu meidän Hankinta-Suomi-teemaryhmäläisten tuella ja näkemyksellä tuotettuja työkaluja, sanoo erityisasiantuntija Niina Ruuskanen Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä. Hyvätkin työkalut saattavat unohtua, jollei niitä ole linkitetty johonkin paljon käytettyyn aineistoon.

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman työkalujen, mallien ja oppaiden lisäksi käsikirjassa on huomioitu hankintalain muutokset, kansallinen julkisten hankintojen strategia sekä hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen.

 

Lisätietoja käsikirjasta:

  • erityisasiantuntija Eija Riikonen, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0189
  • varatuomari Liisa Lehtomäki, Lakiasiaintoimisto Olli Lehtomäki & CO Oy (ent. työnantaja Hansel Oy) p. 040 180 7107

Aiheesta lisää

Julkisten hankintojen käsikirja 2023
Valtiovarainministeriö ja Hansel. Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma
Valtiovarainministeriö

 

Julkiset hankinnat

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuositasolla noin 45 miljardia euroa. (Lähde Valtioneuvoston selvitys (2021) hankintavolyymistä vuonna 2018)

Julkisten hankintojen käsikirja toimii organisaatioiden tukena, kun ne toteuttavat hankintoja ja kehittävät hankintakäytäntöjä, joiden avulla parannetaan hankintojen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö tukee hankintayksiköitä niiden käytännön työssä ja kysymyksissä.