Ulkomaiset tuet

FSR pähkinänkuoressa

Asetus sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2560) tuli voimaan tammikuussa 2023. Asetusta sovelletaan pääosin 12. heinäkuuta 2023 alkaen, mutta asetuksen mukaisia ennakkoilmoitus- ja vakuutusvelvollisuuksia noudatetaan kuitenkin vasta 12. lokakuuta 2023 alkaen.

Asetus tulee huomioida myös Suomessa käynnistettävissä julkisissa hankintamenettelyissä.

Asetus puuttuu sisämarkkinoita vääristäviin ulkomaisiin tukiin

Asetus edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa puuttumalla muun muassa Suomessa julkiseen hankintamenettelyyn osallistuville yrityksille kolmansista maista myönnettävien ulkomaisten tukien suoraan tai välillisesti aiheuttamiin markkinoiden vääristymiin. Hankintamenettelyssä vääristymiä aiheuttavat ulkomaiset tuet, joiden avulla yritys voi tehdä hankinnan kannalta kohtuuttoman edullisen tarjouksen.

Asetuksen merkitys hankintayksiköiden näkökulmasta jäänee vähäiseksi

Suomessa asetuksen merkitys muiden kuin suurimpien hankintayksiköiden näkökulmasta jäänee kuitenkin vähäiseksi, koska hankintamenettelyjä koskevat ilmoituskynnysarvot ovat verrattain korkeat. Asetuksen sääntely tulee siten todennäköisesti koskemaan käytännössä vain hyvin rajattua joukkoa suomalaisia hankintayksiköitä.

Lue aiheesta lisää pysyviltä asiantuntijasivuiltamme (alla).

 

Aiheesta lisää