Tukea työhön EU-komissiolta

Uudistettu painos oppaasta sosiaalisten näkökohtien huomioimiseksi

Julkisissa hankinnoissa on mahdollista edistää sosiaalisen vastuun toteutumista. Asettamalla hankintoihin sosiaalisia näkökohtia tukevia kriteerejä hankintayksiköt voivat edistää työllistymismahdollisuuksia, työvoiman täydennys- ja uudelleenkoulutusta, ihmisarvoista työtä, sosiaalista osallisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä, esteettömyyttä ja saavutettavuutta, kaikille suunnittelua ja eettistä kauppaa sekä pyrkiä parantamaan sosiaalisten normien noudattamista.

EU-opas: "Sosiaalinen ostaminen"

Komissio julkaisi toukokuussa 2021 täydennetyn painoksen oppaastaan sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen. Opas käsittelee kaikkia hankintaprosessin osa-alueita lukuun ottamatta varsinaista tarjouskilpailumenettelyä.

Sähköinen opas on ladattavissa kaikilla EU-kielillä komission verkkosivuilta.

Oppaan lisäksi komissio on kerännyt hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä eri jäsenmaiden hankintayksiköiden tekemistä sosiaalisesti kestävistä hankinnoista. Nämä on julkaistu omana julkaisunaan englanniksi jo kesäkuussa 2020.
 

Aiheesta lisää

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Tags