Kansallinen julkisten hankintojen strategia

Ilmianna omat asiakasosallisuutesi hyvät käytännöt!

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö työstää yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen, Suomen yrittäjien ja Soste ry:n kanssa materiaalia asiakasosallisuuden huomioimisen hyvistä käytännöistä julkisissa hankinnoissa. Työ on osa kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa.

Toimenpiteen tarkoituksena on tuottaa tietoa hyvistä mallikäytännöistä asiakastarpeiden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa.

Asiakastarpeiden huomioon ottamista voi olla esimerkiksi

  • onnistunut dialogi tilaajan, tuottajan ja asiakaskunnan kesken,
  • osallistava markkinavuoropuhelu hankinnan suunnitteluvaiheessa taikka
  • onnistunut kielellisten näkökohtien huomioon ottaminen SOTE-palveluissa.

Hyvät käytännöt ja vinkit hakusessa

Onko sinulla kokemusta asiakasosallisuuden huomioimisesta hankinta- ja kilpailutusprosessissa?
Meitä neuvontayksikössä kiinnostavat erilaiset asiakasosallisuuden mallit laajalla skaalalla. Kerrothan siis rohkeasti ja matalalla kynnyksellä kokemuksesi ja autat näin muita omilla kokemuksillasi.
Lähetä kokemuksesi tämän Webropol-lomakkeen kautta. [Kysely suljettu syyskuussa 2021.]Neuvontayksikön kysely on osa Hankinta-Suomen (vm.fi) kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa.

Hankinta-Suomi-logo

Aiheesta lisää

Hankinta-Suomi ja kansallinen julkisten hankintojen strategia

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista