Verohallinto käsittelee hakemukset vasta kesällä

Hankintayksikkö, huomioithan viipeen helpotetun maksujärjestelyn hyväksymisessä

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi yritykset saavat helpotuksia verojen maksujärjestelyihin.

Helpotetun maksujärjestelyn käsittely odottaa lakimuutosta

Verohallinnon antaman tiedon mukaan kaikki pyynnöt helpotetusta maksujärjestelystä odottavat lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta. Sen odotetaan tulevan voimaan kesäkuussa 2020. Verohallinto aloittaa maksujärjestelypyyntöjen käsittelyn tämänhetkisen arvioin mukaan kesäkuun loppupuolella.

Harkinnanvaraisen poissulkemisperusteen soveltaminen

Tässä tilanteessa neuvontayksikkö suosittelee hankintayksiköiden huomioivan kyseisen viiveen maksujärjestelyjen hyväksymisessä, kun ne arvioivat hankintalain verovelkaa koskevan harkinnanvaraisen poissulkemisperusteen mahdollista täyttymistä.

Hankintalain 81 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailusta tarjoajan, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa veroja tai sosiaaliturvamaksuja. Hankintayksiköllä ei kuitenkaan ole oikeutta sulkea tarjouskilpailusta toimittajaa, joka on sopinut sitovasta järjestelystä niiden maksamista varten. Hankintayksikkö voi myös olla sulkematta tarjoajaa tarjouskilpailusta, jos poissulkeminen olisi selvästi kohtuutonta esimerkiksi maksamatta olevan määrän vähäisyyden tai muun poikkeuksellisen syyn vuoksi.

 

Aiheesta lisää

Muualla verkossa

 

Neuvontayksikön verkkopalvelussa