Oikeudenkäyntimaksu hankinta-asioissa noussut

Markkinaoikeudessa käsiteltävien hankinta-asioiden oikeudenkäyntimaksu on noussut vuodenvaihteessa. Uusi maksu peritään 1.1.2019 jälkeen vireille tulevista asioista.

Käsittelymaksu on aikaisempaan tapaan riippuvainen hankinnan arvon suuruudesta. Käsittelymaksu on 4 100 euroa sellaista julkista hankintaa koskevassa asiassa, jossa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 140 euroa. Mikäli hankinnan arvo jää alle 1 miljoonan euron, sovelletaan riita-asian, muutoksenhakuasiain ja muun lainkäyttöasian maksua, jonka suuruus on 2 050 euroa.

Mikäli asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, asia jää tutkimatta tai se jää sillensä, peritään hankinta-asioissa oikeudenkäyntimaksu 500 euron suuruisena. Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.

Jos markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan haetaan muutosta korkeimmassa oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, oikeudenkäyntimaksu on saman suuruinen ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.

Maksut määräytyvät 1.1.2019 voimaantulleen tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.

Lisätietoa markkinaoikeuden perimistä käsittelymaksuista on markkinaoikeuden verkkosivuilla.